Робочі програми дисциплін

 

Обов'язкові дисципліни 1 курс:


Обов'язкові дисципліни 2 курс:


Блок дисциплін "Історія релігії та практичне релігієзнавство"


Блок дисциплін "Філософія релігії та релігійна філософія"


Вибіркові дисципліни

Перелік №1

1. Мистецьке та релігійне життя Італії доби ренесансу
2. Міграційні процеси в контексті релігійності в Україні у 21 столітті
3. Ідея університету: філософський вимір

Перелік №2

1. Релігійна етика в академічній думці
2. Правові системи релігій
3. Visual Studies

Перелік №3

1. Біблеїстика
2. Цивілізаційна типологія розвитку людства
3. Семантичні теорії філософських культур Сходу

Перелік №4

1. Конфесійні війни в європейській історії
2. Пізньомодерний проект політичної філософії
3. Релігія і політика

Перелік №5

1. Науковий семінар з релігієзнавства
2. Фахова іноземна мова
3. Нетрадиційні форми релігійності