Викладачі кафедри етики, естетики та культурології

 

   Маслікова Ірина Ігорівна

   Доктор філософських наук, доцент,

   завідувач кафедри етики, естетики та                               культурології

 
Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Гарант ОПП «Культурологія» ОР бакалавр

Ірина Ігорівна є учасником міжнародних та вітчизняних проєктів:

- «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» Academic Integrity and Quality Initiative у співпраці з Американськими Радами з міжнародної освіти, Посольством США, МОН та НАЗЯВО  (2020-2022 р.);

- Міжнародний проєкт TEMPUS-SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук» Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness (2010-2013 р.);

- Міжнародний проєкт «Розробка навчального курсу для вищих навчальних закладів відносно культурної обізнаності в Україні» при підтримці посольства Великої Британії та МОМ (2009-2010 р.);

- Міжнародний проєкт «Розвиток етичної освіти у вищій школі програма HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching» (2004-2007 р.).

Є Головою Науково-методичної комісії філософського факультету, членом Науково-методичної ради Університету та була членом спеціалізованої вченої ради Д.26.001.27 зі спеціальності «філософська антропологія та філософія культури» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Виступає експертом в сфері етики, естетики, культурології та експертом НАЗЯВО за спеціальностями 033 філософія та 034 культурологія.

Маслікова І.І. досліджує проблеми функціонування культурних інститутів, культурної політики та участі держави в управлінні культурними процесами; проблеми сучасної соціальної етики, зокрема ціннісно-імперативного виміру економічної, політичної та соціокультурної практик; етичної оцінки соціальних інститутів та форм гідного і благого спільного життя; етичної легітимації специфічних видів діяльності, прийняття рішень в умовах морального вибору, соціальної відповідальності та справедливості; питання імплементації норм та цінностей академічної доброчесності в освітню діяльність.

Викладає авторські курси:

 • «Культурні інститути та культурна політика» ОПП «Культурологія» ОР бакалавр, ОНП «Культурна антропологія та іноземна мова» ОР магістр; ОПП «Політологія» ОР бакалавр;
 • «Менеджмент соціокультурної діяльності» ОПП Культурологія» ОР бакалавр;
 • «Менеджмент і маркетинг в музейній справі» ОНП «Музеєзнавство, пам’яткознавство» ОР магістр;
 • «Крос-культурні дослідження сучасних економік» ОНП «Культурологія» ОР магістр;
 • «Професійна та корпоративна етика» ОНП «Політологія» ОР магістр
 • «Етика» ОПП «Філософія» ОР бакалавр;
 • «Морально-естетичні проблеми сучасності ОПП «Філософія» ОР бакалавр;
 • «Ідеї «нової етики» в духовній культурі ХХ ст.»  ОНП «Філософія» ОР магістр;
 • «Дослідження культурних інститутів (Cultural Institutions Studies)» ОНП «Культурологія» для третього освітньо-наукового рівня.

Ірина Ігорівна є автором понад 70 наукових, науково-методичних праць, монографій, 4 навчальних посібників у співавторстві, 1 одноосібної монографії та 2 колективних монографій.

Стажування:

- КНУТШ підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK лютий 2021 р., сертифікат

- ІПО КНУТШ підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти» листопад-грудень 2020 р., сертифікат

- Болонський університет, Італія, травень 2011 р., сертифікат ІПО КНУТШ підвищення кваліфікації навчально-методичних кадрів університету «Діяльність ВНЗ в умовах єдиного європейського освітнього простору» лютий-травень 2017 р., свідоцтво

ORCID 0000-0001-9463-5223

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ  dsr.univ.kiev.ua та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадського http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0079185

Google Aкадемія – Goоgle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QCB9P0cAAAAJ&hl=uk

e-mail: i.i.masllikova@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79


    Панченко Валентина Іванівна

    Доктор філософських наук, 

    професор кафедри

 


Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Валентина Іванівна є учасником міжнародного проєкту TEMPUS-SMHES – HESDESPI «Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук» Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness (2010-2013 р.).

Член експертної ради ВАК України (2000-2004 рр.).

Панченко В.І. є постійним членом міжнародних/вітчизняних конкурсів/турнірів, МАН і ін., а також Головою, членом журі республіканської олімпіади з культурології (2015-2018 рр.).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28, 2004-2019 рр., член спеціалізованої вченої ради Д26.001.43 (2006-2020 рр.).

Була заступницею головного редактора збірника наукових праць КНУ імені Тараса Шевченка “Українські культурологічні студії”, членом редколегії Вісника КНУ імені Тараса Шевченка “Філософські проблеми гуманітарних наук” та ін.

Виступає експертом в галузі естетики та культурології. Досліджує проблеми«мистецтво в контексті культури», «культура і особистість», «культурна політика та культурна ідентичність».

Викладає авторські курси: «Мистецтво в контексті культури», «Культура і особистість», «Культура Латинської Америки», «Антропні засади культурної політики», «Міжкультурний діалог в сучасній Европі» здобувачам магістерського/бакалаврського рівня за ОП «Культурологія».

Валентина Іванівна є автором більше 102 наукових, науково-методичних праць, 3 індивідуальних та 4 колективних монографій, 8 підручників/посібників.

Стажування:

- Єреванський університет (2013 р., Вірменія), сертифікат

- Болонський університет (2011р., Італія), сертифікат

- Констанцький університет (2004 р., Німеччина), сертифікат

ORCID 0000-0002-8460-9555

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадського http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0921813

Google Aкадемія – Goоgle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4abgRWYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

e-mail: v.i.panchenko@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

  

   Павлова Олена Юріївна

   доктор філос. наук

   професор


Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Гарант ОНП «Культурологія» ОР доктор філософії

Олена Юріївна секретар підкомісії 034 «Культурологія» Сектору Вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки.

Була Членом спеціалізованих вчених рад Д 2.001.28 та Д 2.001.27.

Відповідальний редактор
наукового журналу «Українські культурологічні студії» (категорія Б) (новий сайт https://ucs.knu.ua).

Олена Юріївна досліджує проблеми естетичного досвіду як онтологічної проблеми, історичну динаміку візуальних практик, методологічні засади візуальної антропології та візуальної культури.

Виступає експертом в сфері естетики, візуальних досліджень, культурної антропології.

Викладає авторські курси

здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Культурологія»:

 • «Історія світової культури», 
 • «Візуальна антропологія», 
 • «Філософія та культура Постмодерну»; 

здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Філософія»:

 • «Естетика»;

здобувачам магістерського рівня за ОП «Культурологія» 

 • «Візуальні практики та комунікація», 
 • «Основі поняття та концепції культурологічних досліджень», 
 • «Наукові семінари з культурної антропології»; 

здобувачам рівня доктор філософії за ОНП «Культурологія»%

 • «Візуальна культура».

Є автором близько 136 наукових, науково-методичних праць, монографій, 7 підручників/посібників.

Стажування:

- підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладача KNU Teach Week (2021 р.), сертифікат

- Зеленогурський університет, Польща (2017 р.), сертифікат

Researcher ID: AAC-6423-2019

ORCID 0000-0002-0593-1336

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua

в базі публікацій НБУ імені В.Вернадськогоhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001716

та Google Aкадемія – Goоgle Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=dLbP3okAAAAJ&hl=uk

e-mailolenapavlova@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

 

   Рогожа Марія Михайлівна

   доктор філос. наук

   професор

 

 
Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Марія Михайлівна бере участь у міжнародних та вітчизняних проєктах:

- «Філософія природи» (Центр практичної філософії, Київ, 2003-2006);

- «Розвиток етичної освіти у вищій школі» (HESP/ReSET, 2005-2007);

- «Екологічне майбутнє України» (Центр практичної філософії, Київ, 2006-2008);

- «Екологічна етика у викладанні соціальних та гуманітарних дисциплін» (HESP/ReSET, 2007-2010).

М.Рогожа є керівником громадської організації «Центр прикладної та професійної етики» (з 2015р.- по теперішній час), створеної за ініціативи доктора філософських наук, професора кафедри Т.Г Аболіної у 2013 р.; членом постійної комісії з Етики при Вченій раді КНУТШ, а також членомпостійної комісії з Гуманітарних питань КНУТШ; головний редактор фахового журналу «Українські культурологічні студії» (категорія Б) (новий сайт https://ucs.knu.ua); член спеціалізованої вченої ради Д 26.161.01 в Інституті філософії НАН України (спеціальність етика).

Виступає експертом в сфері етики та культурології. Досліджує проблеми професійної і корпоративної етики, нормативної етики, культурних практик.

Викладає авторські курси: «Ідеї нової етики в європейській культурі ХХ століття» здобувачам магістерського рівня за ОП «Філософія», «Професійна і корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня «Культурологія».

Є автором більше 200 наукових, науково-методичних праць, монографій, співавтором більше 10 навчально-методичних праць.

Стажування:

- «Summer University, Political Philosophy, CEU, Budapest, 2013;

- «Neuwaldegg Summer Seminar» (Neuwaldegg Institute, Vienna, 2010);

- «Ethics Teacher Training Course» (CEPES, Bucharest, 2006),

- «Curriculum Development Program» (CRC, Philosophy Session, CEU, Budapest, 2006);

- «Neuwaldegg Summer Seminar» Neuwaldegg Institute, Vienna, 2007);

ORCID 0000-0002-1469-861X

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадського: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005014

Google Aкадемія – Goоgle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zcQvtGAAAAAJ

e-mail: rogozha@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

   Стоян Світлана Петрівна

   доктор філос. наук

   доцент

 
Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Світлана Петрівна досліджує проблеми символізму в мистецтві в контексті культури, сучасний український символізм, інформаційні та медіа-технології в культурі, український медіа-арт.

Викладає авторські курси: «Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і практика медіа культури» та «Соціологія культури і мистецтва» здобувачам бакалаврського рівня ОП «Культурологія»; «Естетика» здобувачам бакалаврського рівня ОП «Філософія»; «Сучасні виставково-експозиційні практики» здобувачам магістерського рівня ОП «Культурологія» та ін.

Автор, організатор і керівник проекту «Арт-дебати» (ЦСМ М-17, Мистецький Арсенал, Фонд сприяння розвитку мистецтв), наукових конференцій, круглих столів та семінарів: 

- куратор арт-проектів «Асоціативний символізм» (2010 р.); «Символізм: нова хвиля» (2012 р.); «Лабіринти сакрального» (2013 р.); «Траєкторія долі» (2016 р.); «Асоціативний символізм: архів» (2016 – 2017 р.); «Символи безкрайнього степу» (2017 р.) співкуратор виставки у рамках міжмузейного проєкту «Чумацький шлях»; «Символізм: коди сучасності» (2018); Сучасний український символізм» (2019); «Сучасний український символізм та Михайло Врубель. Діалог через століття» (2019); 

- автор відеокурсу«Символічні коди культури»та відео-програм з відомими митцями «Арт діалоги»:

- Символи первісної культури. Ч.1.https://www.youtube.com/watch?v=CXRF_ljnLNs&t=4s&fbclid=IwAR1QUOgQI0HxfQHc55AumiUNzX1GHuniWPXqbgreyG6yGpIZYJE4flk3H4M;

- Первісні символи: сексуальний контекст. Ч.2. https://www.youtube.com/watch?v=5ivRoFTC0og ;

- Символи Давнього Єгипту https://www.youtube.com/watch?v=xHJ4y6YL9zI

- Арт-діалог: Дім Бахтових https://www.youtube.com/watch?v=V5gXaM3C21U ; Арт-діалог з Андрієм Блудовим https://www.youtube.com/watch?v=vpP0vYZZzOo ;Арт-діалог з Олексієм Андом https://www.youtube.com/watch?v=WpAwHFtoygE  і ін.

А також промо-ролики арт-проєктів та відео кураторських екскурсій:

-відкриття арт-проекту «Сучасний український символізм» в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк), 2019 

- кураторська екскурсія арт-проектом «Сучасний український символізм» в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк), 2019

- кураторська екскурсія арт-проектом «Сучасний український символізм і Михайло Врубель. Діалог через століття» в Національному музеї «Київська картинна галерея».

Світлана Петрівна є активним учасником просвітницьких програмах про сучасне мистецтво в теле та радіо-ефірах: Застільні розмови з Андрієм Баумейстером. Розмова 3. Сучасне мистецтво; Громадське радіо, програма «Філософський барабан» «Символізм у філософській рефлексії»; Українське радіо Авторська програма Марини Муляр "Читач"; Телеканал «Гамма» програма "Вторгнення" «Символи в культурних системах світу»;"Інформаційні та медіа технології в сучасній культурі", телеканал «Україна»; «Про крадіжки артефактів та підробки у мистецтві»; Espreso.tv;авторська програма Марії Бурмаки "Культ: Експрес": про виставковий проект "Сучасний український символізм та Михайло Врубель" в Національному музеї "Київська картинна галерея".

Член Редколегії збірника наукових праць «Українські культурологічні студії».

Виступає експертом в сфері сучасного мистецтва. Член Національної спілки художників України (відділення мистецтвознавства).

Є автором близько 100 наукових, науково-методичних праць, монографій, співавтором 2 посібників.

Стажування:

- Польсько-український центр гуманітарних досліджень (Зеленогурський університет, м. Зелена Гура, Польща, 2018 р.);

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадськогоhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0009837

ORCID 0000-0003-3975-8524

Academia.еdu https://univ-kiev.academia.edu/SvetlanaStoian

Goоgle Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WeqAvvYAAAAJ

e-mail: stoyan@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

   Гриценко Валентина Степанівна

   кандидат філософських наук

   доцент

Валентина Степанівна досліджує проблеми методології естетичних та культурологічних досліджень; природу творчості як сутнісної ознаки людини; природу та діалектику розвитку естетичної діяльності і культури; сучасні естетичні практики; культурну регіоналістику; естетичні проблеми ландшафтної архітектури і садово-паркового мистецтва.

Викладає авторські курси: здобувачам магістерського рівня за ОП «Культурологія» «Естетика у сучасних соціокультурних практиках», «Далекосхідний культурний регіон»; «Сучасні естетичні практики» здобувачам магістерського рівня за ОП "Філософія"; "Культура садово-паркового мистецтва" ("Ландшафтний дизайн").

Є автором близько 70 наукових, науково-методичних праць, 8 навч. посібників (1 - одноосібний, 7 - у співавторстві):

- Історія світової культури. Культурні регіони. Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец.вищих закл.освіти. - Київ: Либідь,1997. -448 с. ISBN 5-325-00780-7;

- Історія світової культури. Навч. посіб. для студентів гуманіт. спец.вищих закл освіти. -2 вид.,стереот. -Київ:Либідь,1997. - 446 с. ISBN 5-325-00780-7;

- Історія світової культури. Навч. посіб./Кер. авт.кол.Л.Т. Левчук. -2, перероб. і доп. - Київ: Либідь, 1999. - 368 с. ISBN 966-06-0056-9;

- Історія світової культури. Культурні регіони. Навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти/ Л.Т.Левчук [та ін.]- 3 вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2000. - 520 c. ISBN 966-06-0171-9;

- Історія світової культури. Навч. посіб. для студ.гуманіт.спец.вищ.закл. освіти / Кер.авт.кол. Л.Т.Левчук, В.С.Гриценко, В.В.Єфіменко та ін. - 3 вид., перероб. і доп. -Київ: Либідь, 2000. - 368 c. ISBN 966-06-0152-2;

- Історія світової культури. Навч. посіб. для студ. гуманіт.спец.вищих навч. закл/Авт. :  Л.Т.Левчук, В.С.Гриценко, В.В.Єфіменко, І.В.Лосєв, В.І, Панченко, О.В. Шинкаренко. - 4 вид. , стереот. - Київ: Либідь, 2000. - 368 с. - ISBN 966-06-0275-8;

- Гриценко В.С. Людина і культура. Навч. посіб. для учнів старш. класів середн. загальноосв. закл./ В.С.Гриценко. - Київ: Либідь, 2000. - 368 с.: iл. ISBN 966-06-0164-6;

- Етика. Естетика. Навч. посіб./ Під ред. В.І.Панченко. - Київ: Центр учбов. літ-ри, 2014. - 432 с. ISBN 978-617-673-232-7.

ORSID 0000-0002-4985-9524

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua

e-mail: valentynagrytsenko@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

 

   Єфіменко Віталій Віталійович,

   кандидат філософських наук

   доцент

Віталій Віталійович досліджує проблеми становлення культурно-історичних парадигм моральних добра і зла, практик морального самовдосконалення в контексті світових релігій.

Викладає авторські курси «Культурно-історичні парадигми моральних добра і зла», «Культури арабо-мусульманського регіону та Чорної Африки», «Людина в полікультурному суспільстві», «Практики морального самовдосконалення в контексті світових релігій» здобувачам бакалаврського та магістерського рівня ОП «Культурологія», «Філософія» та ін.

Є автором близько 50 наукових, науково-методичних праць, монографій, 7 підручників-посібників з етики та культурології. Серед них за останні роки: навчальний посібник "Професійна та корпоративна етика"(В.Г.Нападиста, О.В.Шинкаренко, М.М.Рогожа та ін. (Київ: ВПЦ "Київський Університет", 2019)); навчальний посібник "Етика. Естетика" (за наук. ред. Панченко В.І. - (Київ: "Центр учбової літератури", 2014); підручник для студентів вищих навчальних закладів (кол. авторів; за ред. А.Є.Конверського- Харків: Фоліо, 2013).

Стажування: (Наукова бібліотека ім.М.Максимовича, 2016р.).

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua

e-mail: vitaliyefimenko55@gmail.com

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

   Шинкаренко Олена Василівна

   кандидат філософських наук

   доцент

 


Сurriculum Vitae українською

Сurriculum Vitae англійською

О.Шинкаренко досліджує проблеми теоретичної етики, етичні виміри соціокультурних практик сучасності, культурологічні аспекти соціокультурних трансформацій, проблеми культурної регіоналістики.

Викладає авторські курси: «Типологія та історія культурних регіонів світу: міжкультурний аналіз. Індійський культурний регіон», «Професійна та корпоративна етика», (для магістерського рівня за ОП «Культурологія», «Публічне управління та адміністрування»); «Людина в полікультурному суспільстві», «Теорії соціальних практик», «Етика», «Зарубіжна культура» (для бакалаврського рівня за ОП «Культурологія», «Політологія», «Публічне управління та адміністрування»).

Є автором близько 60 наукових, науково-методичних праць, монографій, 6 підручників/посібників.

Стажування: (Наукова бібліотека ім.М.Максимовича, Сертифікат, 2019р.).

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua

e-mail: shynkarenko320@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

 

   Живоглядова Ірина Вікторівна

   кандидат філософських наук

   доцент


Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Ірина Вікторівна досліджує: естетичні проблеми творчості, теорія культури, етико-культурологічні виміри ментальності, культура США, експертна діяльність в галузі культури.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 – «етика», «естетика», «теорія та історія культури (філософські науки)» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2009-2020р.).

Викладає авторські курси: «Етико-культурологічні виміри ментальності», «Концепції та основні поняття культурологічних досліджень», «Культура США та Латинської Америки» здобувачам магістерського рівня за ОП «Культурологія», «Естетика», «Естетичні проблеми творчості», «Зарубіжна культура», «Основи експертної діяльності в галузі культури», «Теоретична культурологія» здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Політологія», «Культурологія», «Філософія», «Публічне управління та адміністрування».

Живоглядова І.В. є автором близько 90 наукових, науково-методичних праць, монографій, 5 підручників/посібників.

Стажування:

- Наукова бібліотека імені М.М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за програмою стажування in Experience Programme (сертифікат, 2019 р.).

ORCID 0000-0001-8962-8141

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua

Google Aкадемія – Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=WZXd6YsAAAAJ

e-mail: zhyvogliadova@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

   Нападиста Валентина Григорівна

   кандидат філософських наук

   доцент

 

 

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Валентина Григорівна є учасником наукових проєктів:

- науковий проєкт «Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів» відповідно до результатів конкурсу наукових проектів в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи” та розпорядження Президії НАН України від 03.04.2017 № 24.

-науковий проєкт «Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.)» відповідно до результатів конкурсу наукових проектів в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи” та розпорядження Президії НАН України від 28.04.2016 р. № 265.

- науковий проєкт «Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації»  в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття», розпорядження Президії НАН України від 01.04.2015 №236 та договір від 06 квітня 2015 №1-14.

В.Нападиста досліджує проблеми професійної та корпоративної етики, культури повсякденності, культурної ідентичності в сучасному світі, історії етичної думки в Україні.

Викладає авторські курси: «Проблеми культурної ідентичності в сучасному світі» здобувачам магістерського рівня ОНП програми «Культурологія», «Етична думка в Україні» здобувачам магістерського рівня ОНП програми «Філософія»; «Культура повсякденності» здобувачам бакалаврського рівня ОПП «Культурологія» філософського факультету; «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня ОНП «Інформаційна аналітика та впливи», «Управління проектами», «Технології штучного інтелекту», «Управляючі інформаційні системи» факультету інформаційних технологій; «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня ОНП «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Економічна кібернетика»,«Економіка та право», «Економіка та економічна політика», «Економічна аналітика і статистика», «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» економічного факультету.

Є автором близько 45 наукових, науково-методичних праць, монографій, 4 підручників/посібників.

Стажування:

- Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.);

- КНУТШ підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK лютий 2021 р., сертифікат

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадськогоhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0093007

ORCID 0000-0001-7841-6602

e-mail: napadista@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

   Подолян Галина Петрівна

   кандидат філос. наук

   доцент

 
Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською 

Досліджує проблеми: тенденції розвитку сучасного філософсько-етичного дискурсу, соціальної етики як напряму етичних досліджень; прикладної етики та її видового різноманіття; професійної та корпоративної культури та етики; культурологічного аналізу компаративних досліджень та ін.

Бере участь у вітчизняних проєктах: - наукова тема кафедри етики естетики та культурології «Професійна та корпоративна етика: проблеми обґрунтування і впровадження» (2016-2018 рр.).

Галина Петрівна викладає авторські курси: «Історія моральнісної культури» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Культурологія», «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Філософія»; «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Журналістика»; «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Математика»; «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Соціологія», «Соціальні технології», «Гендерні студії»; Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Радіофізика і електроніка», «Медична фізика», «Комп’ютерні системи та мережі»; «Professional and Corporate Ethics» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Математика»; «Професійна етика актуарія» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Математика»; «Корпоративна культура» здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Культурологія»; «Соціальна етика: історія та теорія проблеми» здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Філософія»; «Етика» здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Психологія».

Є автором близько 30 наукових, науково-методичних праць, монографій, 3 підручників.

Стажування:

- Наукова бібліотека КНУ ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2018 р.);

- Scientific and pedagogic internship “Social sciences education as a component of the education system in Ukraine and EU countries”: Internship proceedings, (Wloclawek, Republic of Poland. 2019p).

ORCID 0000000253775366

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадськогоhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0105001

e-mail: G.Podolyan473@gmail.com

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

   Рихліцька Оксана Дмитрівна

   кандидат філос. наук

   доцент

 


Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Є учасником вітчизняних та міжнародних проєктів:

- «Розвиток етичної освіти в вищій школі при підтримці ReSET-HESP (Open Society Institute – Soros Foundation), (2004);

- наукова тема кафедри етики, естетики та культурології «Професійна та корпоративна етика: проблеми обґрунтування і впровадження» (2016-2018 рр.).

- наукова тема кафедри етики естетики та культурології «Візуальні практики: режими та стратегії постмодерну» (2019-2021 р.).

Член жюрі І-го всеукраїнського турніру по філософії (2016 р.) /Київський університет імені Бориса Грінченко/.

Оксана Дмитрівна досліджує проблеми етики, професійної та корпоративної етики, корпоративної культури; прикладної етики, екологічної етики, проблеми розвитку екології культури, сучасних досліджень в сфері прикладної культурології, народного мистецтва світу.

Викладає авторські курси: «Екологія культури та екоетика» здобувачам бакалаврського рівня за ОНП «Культурологія», «Прикладна культурологія» здобувачам бакалаврського рівня «Культурологія», «Етика. Естетика» здобувачам бакалаврського рівня «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища», «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Філософія», «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Біологія», «Біотехнологія» і ін.; «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Фізика»; «Професійна та корпоративна етика» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Комп’ютерні науки» та здобувачам магістерського рівня ОНП «Науки про Землю».

Є автором 60 наукових, 12 науково-методичних праць, 4 підручників/посібників.

Стажування:

- Cuiavian university in Wloclawek (Republik of Poland),(2019р., сертифікат);

- КНУТШ підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK лютий 2021 р., сертифікат);

- курс тренінгів з опанування інтерактивними панелями (дошками) ICenter | КНУ імені Тараса Шевченка) (сертифікат, 2021р.);

- Наукова бібліотека імені М.Максимовича (2019 р., сертифікат).

ORCID 0000-0002-6603-9915

Google Aкадемія – Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=3WQv_kcAAAAJ

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ – dsr.univ.kiev.ua

в базі публікацій НБУ імені В.Вернадськогоhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0090617

e-mail: o.rykhlytska@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

 

   Тормахова Анастасія Миколаївна

   кандидат філософських наук

   доцент


Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Гарант ОНП "Культурологія" ОР магістр

А. Тормахова бере участь в вітчизняних та міжнародних проєктах:

- Темпус (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах/ Tempus – Trans-European Mobility Programme for University Studies) "HESDeSPI" (2007-2013).

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (2020/2021 н.р.) - Відділення: філософії та суспільствознавства, секція: філософія та секція: теологія, релігієзнавство та історія релігії.

Є членом редколегії 3-х наукових/фахових журналів: 

- «Політологічний вісник», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, серія Б ; 

- «Українські культурологічні студії», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, наукове видання відкритого доступу, серія Б; 

- «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія», серія Б.

Анастасія Миколаївна є методистом та викладачем курсу «Мистецтво» проєкту ВШО (Всеукраїнська школа онлайн-платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів, 2021-2022 рік), створеного ГО «Освіторія» на замовлення Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України та державної установи «Український інститут розвитку освіти», за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який виконується Консорціумом ГО DOCCU та PH Zurich. https://lms.e-school.net.ua/about

Досліджує проблеми, пов’язані з історією розвитку музичного мистецтва, специфікою становлення візуальних практик та комунікації, менеджментом культурних проектів, культурою XX-XXI століття, культурною аналітикою, гендерними питаннями, естетикою, теоріями пост-постмодернізму.

Викладає курси: «Візуальні практики та комунікація», «Художня культура XX-XXI століття в умовах глобалізації» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Культурологія», «Історія музичного мистецтва», «Менеджмент культурних проектів», «Культурна аналітика» здобувачам бакалаврського рівня ОПП «Культурологія», «Сучасні візуальні практики та комунікація» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Філософія» та «Творчість в етико-естетичному дискурсі» здобувачам бакалаврського рівня ОПП «Філософія».

Є автором близько 75 наукових, 16 науково-методичних праць, співавтором 2 підручників, співавтором 1 курсу лекцій.

Стажування:

- Підвищення кваліфікації «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (КНУ ім. Тараса Шевченка) (11-27 травня 2022 р.)  – сертифікат, 3 кредити

- Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка (2017 р.);

- Польсько-Український гуманітарний центр Зеленогурського університету (м. Зелена Гура, Польща, 2018 р.);

- «Arts and Heritage Management» an online non-credit course authorized by Università Bocconi and offered through Coursera (30.04.2020);

- «Art & Activity: Interactive Strategies for Engaging with Art» an online non-credit course authorized by The Museum of Modern Art and offered through Coursera (07.04.2020);

- курс тренінгів з опанування інтерактивними панелями (дошками) ICenter | КНУ імені Тараса Шевченка) (15 - 26 лютого 2021);

- підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладача KNU Teach Week (01.03.2021).

Researched ID: D-3950-2016

ORCID 0000–0001–7178–850X

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадськогоhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0089280

та Google Aкадемія – Goоgle Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=z2kUQr8AAAAJ

e-mail: anastasiia_tormakhova@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

 

 

   Буцикіна Євгенія Олександрівна

   кандидат філософських наук

   доцент


Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Досліджує проблеми естетики довкілля і повсякденності, естетичних ідей Ж. Батая, історії і теорії дизайну, дизайн студій в урбаністичному просторі.

Викладає авторські курси: «Історія і теорія дизайну» здобувачам магістерського рівня ОП «Культурологія», «Практикум “Менеджмент культурних проектів”», «Урбаністика і креативна економіка» здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Культурологія», «Естетика довкілля і повсякденності» здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Філософія».

Євгенія Олександрівна є автором близько 17 наукових, 5 науково-методичних праць.

Стажування:

- Опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови у Західно-Фінляндському Коледжі в міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії. Стажування 108 годин (3 ECTS, 2017 Р.);

- Онлайн-стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» для викладачів на базі Університету Collegium Civitas (м. Варшава). Стажування 120 годин (4 ECTS, 2020 р.).

Медіа: Радіо Аристократи. Програма «Український креативний фонд» https://www.mixcloud.com/aristocratsfm/

Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/A-9648-2019

ORCID 0000-0002-4350-6103

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua

в базі публікацій НБУ імені В.Вернадського  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0521609

та Google Aкадемія –Goоgle Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=E3PwCE4AAAAJ

e-mail: butsykina@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79

 

 

   Коробко Маргарита Ігорівна

   кандидат філос. наук

   асистент 


Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Маргарита Ігорівна досліджує проблеми етики, прикладної етики, естетики та культурології.

Викладає курси:

- «Професійна та корпоративна етика» (семінарські заняття) здобувачам магістерського рівня за ОП «Політологія».

- «Етика» (семінарські заняття) здобувачам бакалаврського рівня за ОП «Філософія» та ОП «Політологія».

Є автором близько 37 наукових публікацій, з них 14 статей.

Стажування:

- KNU Educators' weeks by Genesis, онлайн-курс, (25.07 - 05.08.2022 року). Номер сертифікату 60knuewbg. 

- «THEATRE AND GLOBALIZATION», онлайн-курс Coursera без сертифікату від Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), травень 2020. https://www.coursera.org/learn/global-theatre

- «THE MODERN AND THE POSTMODERN (PART 1)», онлайн-курс Coursera від Весліанського університету, травень 2020. Сертифікат:https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/YSYYHKVEAJBD

- «ART OF THE MOOC: ACTIVISM AND SOCIAL MOVEMENTS», онлайн-курс Coursera від Університету Дьюка, липень 2020. Сертифікат:https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/QBW5TPMGSKUG

- «THE MODERN AND THE POSTMODERN (PART 2)», онлайн-курс Coursera від Весліанського університету, травень 2020. Сертифікат:https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/3F2QSMBRCRDV

- «FILM, IMAGES & HISTORICAL INTERPRETATION IN THE 20TH CENTURY: THE CAMERA NEVER LIES», онлайн-курс Coursera від Лондонського університету, вересень 2020. Сертифікат: https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/CX7ZY6VBMEQ3

Медіа (теле/радіо) – Лекція в УКУ "Етика в сучасному світі: “філософія об’єктивізму” Айн Ренд як етичний проект" https://www.youtube.com/watch?v=fRLN1DlUauI

ORCID 0000-0003-4147-6286

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua

в базі публікацій НБУ імені В.Вернадськогоhttp://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0639873

та Google Aкадемія –Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=7EzUjh8AAAA&user=7EzUjh8AAAAJ

e-mail: m.i.korobko@knu.ua

телефон кафедри: 044 239-34-79