ОПП "ПОЛІТОЛОГІЯ" (денна форма)


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

ОПИСИ ОПП “ПОЛІТОЛОГІЯ”

ПОЛІТОЛОГІЯ ОС “БАКАЛАВР” (проект 2019)

Обговорення проекту освітньої програми “Політологія” ОС “Бакалавр” 2019 (Гугл-форма)

ПОЛІТОЛОГІЯ ОС “БАКАЛАВР” (проект 2020)
Обговорення проекту освітньої програми “Політологія” ОС “Бакалавр” 2020 (Гугл-форма)

ПОЛІТОЛОГІЯ ОС “БАКАЛАВР” (проект 2021)
Обговорення проекту освітньої програми “Політологія” ОС “Бакалавр” 2021 (Гугл-форма)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПОЛІТОЛОГІЯ” (редакція 2018 року)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПОЛІТОЛОГІЯ” (редакція 2019 року)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПОЛІТОЛОГІЯ” (редакція 2020 року)


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПОЛІТОЛОГІЯ” (редакція 2021 року)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

ПИТАННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
К.ф.н., доц. кафедри політології Тукаленко Інна Анатоліївна
http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi
Написати гаранту можна на електронну пошту tukalenkoia@knu.ua
Поставити запитання з приводу Освітньої програми можна у Гугл-формі.