Дні науки - 2017
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


Київськийнаціональнийуніверситетімені ТарасаШевченка

Філософськийфакультет

25-26  КВІТНЯ 2017 РОКУ  

                 ПРОВОДИТЬ ТРАДИЦІЙНУ ЩОРІЧНУ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

           “ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2017”  

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ  ЗА НАСТУПНОЮ ТЕМАТИКОЮ


Секція 1. Образи філософії в культурному просторі сучасності: Античність, Середньовіччя, Відродження.
Секція 2. Філософія Нового Мислення
Секція 3. Образи філософії сучасності
Секція 4. Освітні концепти сьогодення
Секція 5. Українська філософія та культура: історія та сучасність
Cекція 6. Теоретична філософія (онтологія, гносеологія, феноменологія, філософська антропологія)
Секція 7. Практична філософія (соціальна і політична філософія, філософія права)
Секція 8. Логіка та дисципліни логічного циклу 
Секція 9. Теоретична та прикладна етика         
Секція 10. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії 
Секція 11. Філософія та методологія науки
Секція 12. Філософія гуманітарних наук                                  
Секція 13. Актуальні проблеми філософії релігії, феноменології релігії, історії релігії
Секція 14. Практичне релігієзнавство: проблеми релігійної безпеки і туризму
Секція 15. Головні напрями в соціології релігії
Секція 16. Сучасні тенденції в психології релігії
Секція 17. Українознавство
Секція 18. Політична думка: історія та сучасність
Секція 19. Теорія політики
Секція 20. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти
Секція 21. Міжнародна політика
Секція 22. Партологія
Секція 23. Громадянське суспільство: теорія і практика
Секція 24. Культурологія
Секція 25. Публічне управління та адміністрування

ТЕМАТИКА КРУГЛИХ СТОЛІВ та МАЙСТЕР-КЛАСІВ

1. Польсько-українські гуманітарні студії (спільно з Гуманітарним факультетом
Зеленогорського університету, Польща)

2. Центральноєвропейська інтелектуальна традиція: тематичний огляд


3. Антропологічний вимір техніки: нові перспективи


4. Свобода релігії або переконань: аспекти релігійної безпеки


5. Публічне управління та адміністрування: від змісту термінів до навчальних програм  і компетентностей


6. Етичний та естетичний виміри сучасних соціокультурних проектів»


7. Етика як практична філософія в професійному вимірі (пам’яті професора Т.Г.Аболіної)


8. Людина в складному світі (до15-річчяУкраїнськогосинергетичноготовариства)


9. Схід-Захід: сценарії глобалізації чи локалізації? (кафедра теоретичної і практичної філософії спільно з кафедрою мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету)


10. Філософія бізнесу: теоретико-методологічні проблеми


11. Ідеологія в сучасній Україні

12. Громадянське суспільство: від античності до сучасності (кафедра політології філософського факультету)
 

13. Проблема майбутнього: сучасні методи прогнозування у філософських та соціальних науках  (НТСА філософського факультету)

14. Роль студентських наукових товариств та об'єднань у розвитку філософської науки (НТСА філософського факультету) 

Дедлайн подачі матеріалів – До 28 лютого 2017 р.необхідно заповнити реєстраційну анкету та надіслати на електронну адресу оргкомітету  dsphd2017@gmail.com тези. Планується видання тез виступів учасників конференції.

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках одразу після цитування. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Вимоги до матеріалів круглого столу «Польсько-українські гуманітарні студії»: обсяг до 5 сторінок формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках одразу після цитування. Робочі мови: польська, українська, англійська, російська.


Робочі мови конференції:
українська, англійська, російська.

Умови для учасників

Оргкомітет забезпечує проживання іногородніх учасниківк онференції.

Проїзд за рахунок учасників конференції.

Контакти:

Оргкомітетконференції: +38 044 239 31 94; science.phildep@gmail.com

Веб-сайт конференції: www.philosophy.univ.kiev.ua