Дні науки - 2016ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

20-21  КВІТНЯ 2016 РОКУ 

ПРОВОДИТЬ ТРАДИЦІЙНУ ЩОРІЧНУ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

“ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2016” 


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ


ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ
 

Секція 1.Історія світової філософії

Підсекція 1.1. Проблеми історії класичної філософії  (Античність, Середньовіччя, Відродження)

Підсекція 1.2. Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)                            

Підсекція 1.3. Проблеми сучасної світової філософії       

Підсекція 1.4. Проблеми історії східної філософії                       

Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність  

Секція 3. Теоретична філософія.

Підсекція 3.1. Онтологія і теорія пізнання. 
Підсекція 3.2. Феноменологія і Philosophy of mind.          

Секція 4. Сучасний соціально-філософський дискурс.
Рамкові питання:

  • Людина як суб'єкт дії та учасник комунікації.
  • Комунікації та медіа.
  • Ідеологія у просторі сучасної комунікації.
  • Комунікативні цінності в освіті. Громадянська освіта.
  • "Posthuman studies": проблема антропоцентризму.

 


Секція 5. Філософська антропологія та філософія культури

Підсекція 5.1.Трансцендентальна антропологія і науки про культуру.
Підсекція 5.2. Culture Studies and Humanities.
Підсекція 5.3. Структурна антропологія. Етнологія, етнографія.  

Секція 6. Логіка та дисципліни логічного циклу 

Секція 7. Теоретична та прикладна етика         

Секція 8. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії 

Секція 9. Філософія та методологія науки

Секція 10. Філософія гуманітарних наук                                 

Секція 11. Філософія освіти: теоретичні та прикладні аспекти

Секція 12. Порівняльне релігієзнавство, феноменологія релігії, історія релігії

Секція 13. Аспекти філософського вивчення релігії

Секція 14. Проблеми релігії та релігійності в соціології релігії

Секція 15. Актуальні проблеми сучасної психології релігії

Секція 16. Українознавство

Секція 17. Політична думка: історія та сучасність

Підсекція 17.1. Історія політичної думки України                        

Секція 18. Теорія політики

Підсекція 18.1. Загальна теорія політики

Підсекція 18.2. Сучасні політичні процеси в Україні

Секція 19. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти

Секція 20. Міжнародна політика

Секція 21. Культурологія

Секція 22. Державне управління

Підсекція 22.1. Теорія та історія державного управління

Підсекція 22.2. Механізми державного управління

Підсекція 22.3. Державна служба


ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ та МАЙСТЕР-КЛАСІВ

 

Міждисциплінарна комунікація у філософській освіті

 (кафедра історії філософії філософського факультету)

 

Концепт знання: актуальні дискусії

 (кафедра філософії філософського факультету)

Рейнська містика: філософсько-теологічні аспекти

(кафедра історії філософії філософського факультету)

 

Етичний та естетичний виміри сучасних соціокультурних проектів

(кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)

 

Філософія бізнесу: теоретико-методологічні проблеми

(кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)

 

Досягнення та перспективи синергетичних досліджень у вітчизняній гуманітарістиці (назустріч 15 річниці Українського синергетичного товариства) (кафедра філософії та методології науки).

 

Протестантизм у конфесійному полі сучасної України: нові контури ідентифікації

 (кафедра релігієзнавства філософського факультету)

 

Публічне управління та адміністрування в Україні: нові виклики перед інститутом державної служби (кафедра державного управління філософського факультету)

 

Творча спадщина Михайла Драгоманова в контексті українознавства

 (Центр українознавства філософського факультету)

Проблеми гендерної культури і гендерного дискурсу в сучасній Україні: постсоціалістичний контекст»
(НТСА філософського факультету)

Аналітика даних в політичній науці 
(НТСА філософського факультету) 

Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців. Для участі у роботі конференції необхідно до 29 лютого 2016 р.

  • заповнити реєстраційну анкету на даній сторінці;
  • надіслати на електронну адресу оргкомітету dsphd2016@gmail.com тези;

Планується видання тез виступів учасників конференції.

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках одразу після цитування. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку. За додатковою інформацією прохання звертатись до оргкомітету конференції (тел.: +38 044 239 31 94, e-mail: dsphd2016@ukr.net ).

На період проведення конференції оргкомітет забезпечує проживання учасників з інших міст та країн.

Інформація про конференцію в мережі Internet www.philosophy.univ.kiev.ua


Оргкомітет