Напрями підготовки та спеціальності

 

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ

НА ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Освітній ступінь «Бакалавр»


Денна форма навчання (термін навчання 4 роки):

 • 031 - Релігієзнавство;
 • 033 - Філософія;
 • 034 - Культурологія;
 • 052 - Політологія;
 • 281 - Публічне управління та адміністрування.

Заочна форма навчання (термін навчання 5 років):

 • 033 - Філософія;
 • 052 - Політологія;
 • 281 - Публічне управління та адміністрування.


Освітній ступінь «Магістр»


Денна форма навчання (термін навчання 2 роки):

 • 031 - Релігієзнавство;
 • 033 - Філософія (Освітня програма: "Філософія");
 • 034 - Культурологія;
 • 052 - Політологія;
 • 281 - Публічне управління та адміністрування (освітні програми "Публічне управління та адміністрування", "Державна служба").

Денна форма навчання (термін навчання 1,5 роки):

 • 033 - Філософія (Освітня програма: "Прикладна філософія").

Заочна форма навчання (термін навчання 2 роки):

 • 281 - Публічне управління та адміністрування (Освітні програми: "Публічне управління та адміністрування", "Державна служба").

Заочна форма навчання (термін навчання 1,5 роки):

 • 031 - Релігієзнавство;
 • 033 - Філософія (Освітні програми: "Філософія", "Прикладна філософія");
 • 052 - Політологія.

Навчання здійснюється  як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

 

Минулорічна вартість контрактного навчання складає:

ОС «Бакалавр»

Політологія:

 • денна форма навчання 25 000
 • заочна форма навчання 18 000

Філософія:

 • денна форма навчання 25 000
 • заочна форма навчання 18 000

Релігієзнавство:

 • денна форма навчання 25 000

Культурологія:

 • денна форма навчання 25 000

ОС «Магістр»

Політологія:

 • денна форма навчання 35 700
 • заочна форма навчання 25 200

Філософія:

 • денна форма навчання 29 400
 • заочна форма навчання 21 000

Релігієзнавство:

 • денна форма навчання 29 400
 • заочна форма навчання 22 000

Культурологія:

 • денна форма навчання 29 400

Державна служба:

 • денна форма навчання 35 700
 • заочна форма навчання 28 350

Публічне управління та адміністрування:

 • денна форма навчання 31 500
 • заочна форма навчання 21 000


ОС «Магістр» 
спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Термін навчання 2 роки, як на денній, так і на заочній формі навчання. Заяви приймаються від осіб, які мають диплом освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр», «Спеціаліст», «Бакалавр» з будь-якої спеціальності. Для вступу складаються іспити: