Малишена Юлія Олегівна

 

Кандидат філософських наук, асистент

Кафедра теоретичної і практичної філософії, 

ауд. 233, тел.: 239-34-57

 E-mail: y.malishena@gmail.com 


Наукові інтереси: соціальна епістемологія, епістемологія, теорія пізнання, теоретична філософія, практична філософія, методологія науки

Навчальні дисципліни у викладанні яких бере участь:

 1. Філософія, ІІ курс, лекційні та семінарські заняття (034 Культурологія)
 2. Філософська пропедевтика, І курс, семінарські заняття (033 Філософія)
 3. Епістемологія, ІІ курс, семінарські заняття (033 Філософія)
 4. Теоретична філософія, І курс, лекційні та семінарські заняття (052 Політологія)
 5. Філософія, І курс, лекційні та семінарські заняття (281 Публічне управління та адміністрування)
 6. Теорія пізнання, ІІІ курс, семінарські заняття (031 Релігієзнавство)
 7. Історія науки й техніки, ІІ курс, семінарські заняття (034 Культурологія)
 8. Наука й релігія, І курс магістр, семінарські заняття (033 Філософія)
 9. Практична філософія, IV курс, заочна форма навчання, лекційні і семінарські заняття (052 Політологія)
 10. Теоретична філософія, ІІІ курс, заочна форма навчання, лекційні і семінарські заняття (052 Політологія)
 11. Практическая философия, IV курс, заочна форма навчання, лекційні і семінарські заняття (052 Політологія)
 12. Теоретическая философия, ІІІ курс, заочна форма навчання, лекційні і семінарські заняття (052 Політологія)
 13. Теорія пізнання, ІІІ курс, заочна форма навчання, лекційні  заняття (033 філософія)
 14. Практическая философия, ІІІ курс, заочна форма навчання, лекційні заняття (052 Політологія)
 15. Епістемологія, ІІІ курс, заочна форма навчання, лекційні і семінарські заняття (033 Філософія)

Публікації:

1. Малишена Ю. О. Роль експерта в соціальній епістемології / Ю. О.  Малишена // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2019. – № 1 (29). – С. 9-13.

2.Малишена Ю. О. Колективність знання: дискусії в контексті соціальної епістемології / Ю. О. Малишена // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2018. – № 2(28). – С. 38-40.

3.Малишена Ю. О. Основні дослідницькі вектори соціальної епістемології / Ю. О. Малишена // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. ; [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С. 287-291.

4.Малишена Ю. О. «Наукова політика» як характеристика  соціальної епістемології

С. Фуллера / Ю. О. Малишена // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. ; [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 173-178.

5. Малишена Ю. О. Соціальна епістемологія в філософські​й традиції / Ю. О. Малишена // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. ; [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 170-174.

6. Малишена Ю. О. Соціальна епістемологія (нормативний та натуралістський підходи) / Ю. О. Малишена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 799. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 16-20.