Якубіна Валентина Леонідівна

Якубіна Валентина Леонідівна

 

Кандидат філософських наук, доцент

Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57

E-mail: valentyna.yakubina@knu.ua

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=rq469cEAAAAJ

ORCID Іhttps://orcid.org/0000-0001-8747-0336

Publons https://publons.com/researcher/4965804/ 

Освіта:

- закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005 р.)

- захист кандидатської дисертації – «Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії» (2008 р.), спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Наукові інтереси: філософія історії, соціальна філософія; філософія права (особливо постмодерні і пост- постмодерні її аспекти); інформаціональне суспільство, ЗМК й ІКТ, політичні та економічні теорії; класичні і посткласичні проекти масових спільностей, біополітика; феномен мас, масова свідомість, ідентичності та агентність; медіологія, флеш- й смарт- моби, масова і візуальна культура; концептуальне мистецтво, кіно, поп-арт, мода, etc.; гендер та гендерні студії.


Професійна активність:

- робота на посадах викладача та старшого викладача кафедри філософії (Факультету соціології і права) Національного технічного університету України «КПІ» (2008-2011).

Громадська активність:

- наукове консультування перекладу англомовного видання в межах проекту – «Время в зеркале науки» Валери Брайсон / Бристольский университет, Великобритания / «Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии», - Центр учебной литературы, К.: 2011

Навчальні дисципліни: 

  • Соціальна філософія та філософія історії
  • Соціальна філософія
  • Теоретична філософія
  • Практична філософія

Авторські спецкурси:

  • Інноваційні особливості інформаційних суспільств
  • Масові спільності: актуальні контексти (у 2021-2022 роках авторкою було упорядковано електронний конспект лекцій до курсу, який наразі розміщено на сторінці кафедри)

Публікації: дослідниця має більше 50 наукових публікацій, є співавторкою підручника «Теоретична і практична філософія» (розділ 5: «Філософія історії»), Київ : ВПЦ “Київський університет”, – 2017.

Деякі основні публікації є у вільному доступі на персональній сторінці: Academia.edu  https://univ-kiev.academia.edu/ValentinaJakubina/Papers


Навчально-методичні праці:

Масові спільності: актуальні контексти (електронний конспект лекцій). Київ: 2022.