Богачов Андрій Леонідович

Богачов Андрій Леонідович


Доктор філософських наук, професор


Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57


e-mail: a.bogachov@gmail.com

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4603-4065

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=aR8tILIAAAAJ&hl=uk

Academia.edu https://univ-kiev.academia.edu/ABogachov

Закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1992). У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Філософська герменевтика і релятивізм», у 2012 р. – докторську дисертацію «Герменевтичний досвід як предмет філософії». З 1994 до 1999 року працював на посаді асистента кафедри філософії, з 1999 до 2016 року – на посаді доцента кафедри філософії, з 2016 року – на посаді професора кафедри теоретичної і практичної філософії.

Головні напрямки наукових досліджень

 • онтологія
 • феноменологія
 • теорія пізнання
 • герменевтика
 • практична філософія

 Читає курси

 • Філософська герменевтика
 • Філософія мови
 • Філософія гуманітарного знання
 • Теорія пізнання
 • Практична філософія
 • Теоретична філософія: традиції і сучасність
 • Фундаментальна онтологія М. Гайдеґера
 • «Буття і час» М. Гайдеґера

Публікації:

Монографії:

Богачов А. Досвід і сенс. – К.: Дух і літера, 2011. – 333 с.

Розділи у монографіях:

Богачов А. Людина у сфері гуманітарного пізнання. – К.: Український центр духовної культури, 1998. –408 с.

Навчальні посібники:

Богачов А. Філософська герменевтика. – К.: Курс, 2006. – 405 с.
Богачов А. Онтологія розуміння (філософська герменевтика). Підручник для студентів філософського факультету. – К., 2021.

Навчально-методичні комплеси:

Богачов А.Л. Теорія пізнання. Навчально-методичний комплекс. - К.: 2022. 

Наукові статті:

Богачов А. Відкритий політичний світ – прихований демократичний етос  // Філософська думка. – 2009. – № 1. – С. 80–95.

Богачов А. Леґітимація і людська ситуація // Філософська думка. – 2009. – № 5. – C. 34–48.

Богачов А. Можливість перекладу // Філософська думка. – 2010. – №  3. – С. 5–21.

Богачов А. Раціональна герменевтика Нового часу // Sententiae. – 2011. – Том XXV (№ 2). – С. 27–41.

Богачов А. Філософський початок герменевтики // Філософська думка. – 2011. – № 5. – С. 60–75.

Богачов А. Герменевтичний підхід у філософії // Філософська думка. – 2013. – № 5. – С. 41–50.

Богачов А. Культурна ідентичність і пам’ять // Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 22–28.

Богачов А. Sacrificium intellectus, або Обличчя сучасного догматизму // Sententiae. – 2013. – № 2 (XXIX). – C. 193–203.

Богачов А. Герменевтична істина й давньогрецький логос // Філософія освіти. – 2013. – № 1. – С. 119–127.

Богачов А. Блага цивілізації // Філософська думка. – 2014. – № 1. – С. 43–50.

Богачов А. До питання про діалектичне обґрунтування онтології // Sententiae. – 2017. – №2 (XXXVI). – C. 30–49.

Богачов А. Про еквівалентність перекладу «Буття і часу» Мартина Гайдеґера // Sententiae. – 2021. – № 3 (40). – С. 83–91.