Алєксандрова Олександра Василівна

Алєксандрова О.В.(29.07.1951, м. Дніпропетровськ).

Доктор філософських наук, професор.

Кафедра історії філософії

ауд. 323

Тел.:239 34 47

Е-mail: istoria_philosof@univ.kiev.ua

Закінчила філософський факультет Київського ордена Леніна державного університету імені Тараса Шевченка (1973 р.) та аспірантуру кафедри діалектичного матеріалізму (1976 р.). З 1980 р. -  кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації : «Материалистическое понимание диалектики деятельной активности субъекта в общественно-исторической практике». У 1989 р. – присвоєно вчене звання доцента. З 1996 р. – доктор філософських наук, тема докторської дисертації: «Відчуження як форма розвитку культури». У 2002 р. присвоєно вчене звання професора.

У Київському університеті працює з 1977 р.: спершу на посаді асистента, а з 1986 р. на посаді доцента кафедри наукового комунізму; 1991-1994 рр. - докторантура кафедри філософіі; 1995-1998 рр. – доцент кафедри теорії та історії філософії, потім (1998-2000 рр.) – доцент кафедри історії філософії. З 2000 р. по сьогодення – професор кафедри історії філософії.

Головні напрями наукових досліджень:

  • історія філософії, 
  • філософська антропологія і філософія культури.

Читає курси:

  • «Історія стародавньої філософії», 
  • «Філософія Середніх віків та доби Відродження»; 

спецкурси:

  • «Відчуження як форма розвитку культури»; 
  • «Особистість у філософській  традиції Середньовіччя».

Входить до складу спеціалізованих вчених рад Д 26.001.27 та Д 26.001.28 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій у КНУТШ.

Автор наукових і науково-методичних праць; автор і співавтор виданих кафедрою історії філософії підручників, словників, програм, навчальних посібників. Загальна кількість наукових та науково-методичних публікацій близько – 115.

Основні наукові праці:

1.Воспитание студентов: вопросы эффективности. (Монография).– К.: «Вища школа».1986.-11,24 д.а.(у співавт.)

2.Социализм и отчуждение. (Брошюра). – М.: ФО СССР. 1991.- 53с.

3.Отчуждение как форма развития культуры. (Монография). –К.: «Самватас». 1996. – 194с.

4.Філософія Середніх віків та доби Відродження. (Підручник) – К.: ПАРАПАН. 2002. – 172 с.

5.Підручник з історії філософії для вищих навчальних закладів. К.:ПАРАПАН. 2002. (у співавт.). -774с.

6.Досвід «сходження» у філософії східної патристики як джерело формування цілісного духу особистості.//Наукові записки Т.ХІІ Філософський факультет. К., 2004. – С.27-35.

7.История философии как дело мысли. – «Філософія освіти». –К.: «Майстер Клас» - 2007, №2/4.

8.Історія філософії. Словник /за заг. ред. Ярошовця В.І. К.: Знання України. 2005, -С.78-307; 2-ге доповнене видання 2012. – С.87-312.

9.История философии как опыт нескончаемой философской интерпретации текста. Вісник НАУ. – Серія: Філософія, Культурологія. №1(7). -К., 2008. – С.5-10.

10.Історія філософії: підручник у 2 т./за заг. ред. Ярошовця В.І. – К.: Знання України. 2005. – Т. 1. С.60-229;  2-ге доповнене видання «Київський університет». 2007. – Т.1. С.91-228.

11.Лосевская методология в поисках  смысловой силы философского понятия. – Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. - №2(12). – К., 2010.- С.5-12.

12.Історія філософії: підручник[2-ге вид. випр. і доп.] /за заг.ред. Ярошовця В.І..- Ужгород, 2010. – С.54-196.   

13.Історія філософії: підручник /за заг.ред. Ярошовця В.І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2010. – 927с. (у співавт).

14.Антроподицея восточных патристов в философском осмыслении П.А.Флоренского. Работа «Столп и утверждение Истины». Вісник КНУТШ. Серія Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ «Київський університет».Вип. №105. – 2011.- С.19-23.

15.Философская сущность и историко-философский смысл тезиса Протагора. . Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія.  №2(20). – К., 2014. - С.5-10.

16.История философии как философия, и философия как история философии (Заметки для начинающих изучение курса «Античная философия»). – Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. - №2(22). – К., 2015.- С.5-10.


Нагороди: почесна грамота Київ. університету (2003).