Аляєв Геннадій Євгенович

Аляєв Г.Є.
(31.10.1958, м. Васильків Київської обл.)

Доктор філософських наук, професор.

Кафедра історії філософії

ауд.201

Тел.:239 34 47

Е-mail: istoria_philosof@univ.kiev.ua

 

У 1980 р. закінчив історичний факультет Харківського університету. З 1980 р. працював на посадах асистента, доцента, з 1998 р. — завідувача кафедри філософії і соціально — політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. У 1990 р. захистив у Київському університеті  кандидатську дисертацію «Роль соціальних факторів у стабілізації сільських трудових колективів (на матеріалах Української РСР)».

У 2000—2003 рр. навчався у докторантурі Київського університету, у 2003 р. захистив докторську дисертацію «Онтологія і феноменологія Незбагненного: С.Л. Франк у філософському дискурсі ХХ сторіччя». З 2004 р. — доцент, з 2005 р. — професор кафедри історії філософії. У 2005 р. присвоєно вчене звання професор.

Головні напрями наукових досліджень:

історія російської філософії,

сучасна світова філософія,

історія  соціально-політичних вчень,

методологія історії філософії.

Читає курси:

«Сучасна світова філософія»,

«Нова філософія XVI-XVIII ст.»,

«Російська філософія».

Входить до складу спеціалізованих вчених рад Д 26.001.27 та Д 26.001.28 по захисту доктор. (канд.) дисертацій у Київ. ун-ті.

Має понад 160 наук. публікацій та навч.-метод. праць.

Основні наукові праці:

1. Філософський універсум С. Л. Франка. Персоналістична метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ століття : монографія. — К., 2002.

2. Класичний період російської філософії // Історія філософії : підручник / за ред. В. І. Ярошовця. — К., 2002.

3. Історія філософії. Вступ; Історія російської філософії // Історія філософії : словник / за заг. ред. В. І. Ярошовця. — К., 2005 (у співавт.).

4. Політологія : навч. посіб. — Полтава, 2007.

5. Призраки и реальности коммунизма. Советологический очерк. — Полтава, 2008 (у співавт.).

Нагороди:

Почесна грамота Верховної Ради України (2005).