Бичко Ігор Валентинович


Бичко І.В.
(10.07.1931, м. Харків).

Доктор філософських наук, професор.

Кафедра історії філософії

ауд.201

Тел.:239 34 47

Е-mail: istoria_philosof@univ.kiev.ua

 

Закінчив філософський факультет Київського університету (1954). З 1961 р. працює в університеті на посаді ст. викладача. З 1965 р. — доцент кафедри діалектичного та історичного матеріалізму. З 1967 р. по 1969 р. — доцент кафедри історії філософії. З 1969 р. по 1972 р. — доцент кафедри філософії гуманітарних факультетів. З 1972 р. по 1975 р. — доцент кафедри діалектичного матеріалізму. У 1976 р. присвоєно вчене звання професор. З 1975 р. по 1984 р. — зав. кафедри історії філософії. З 1984 р. по 1992 р. — зав. кафедри філософії ІПК Київського університету. З 1992 р. по 1994 р. — професор кафедри історії філософії, з 1994 р. по 1998 р. — професор кафедри теорії та історії філософії, з 1998 р. — професор кафедри історії філософії. З 2008 р. — професор-консультант кафедри історії філософії.

У 1962 р. захистив  кандидатську дисертацію «На філософському роздоріжжі (Критичний аналіз філософії «критичного реалізму» і феноменології у США)». У 1973 р. захистив докторську дисертацію «Пізнання і свобода».


Головні напрями наукових досліджень:

сучасна світова філософія,

історія української філософії,

проблеми свободи та пізнання.

Читає курси:

«Сучасна світова філософія»,

«Російська філософія»;

спецкурси:

«Українська філософія в контексті світової культури»,

«Проблема свободи в історії філософії»,

«Філософія».

Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту док. (канд.) дисертацій у Київ. ун-ті та Ін-ті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Підготував 11 докторів та 36 кандидатів наук.

Академік-секретар Української Академії політичних наук, чл. редколегії кількох наук. журналів та період. видань.

Загальна кількість публікацій — понад 620 наук. та навч.-метод. праць.

Основні наукові праці:

1. Познание и свобода. — М., 1969. (заруб. переклади: Прага, 1972, Монтевідео, 1973).

2. В лабіринтах свободи. — М., 1976; (заруб. переклад: Мехіко, 1979).

3. Філософія : курс лекцій. — 2-ге вид. /(кер.авт.кол-ву). — К., 1993, 1994, 2001.

4. Феномен української інтелігенції. — Дрогобич, 1997. (у співавт.)

5. Віталій Табачковський: антропофілософська візія // Філософсько-антропологічні студії 2008. Філософська антропологія та сучасність (Пам’яті В.Г. Табачковського). — К., 2008.


Нагороди:

спеціальне звання «Заслужений професор КНУ» (2001),

медалі «В память 1500-летия Киева» (1983),

«Ветеран труда» (1988).