Гнатовська Ганна Василівна

(17.10.1978, м. Київ).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра історії філософії

ауд.201

Тел.:239 34 47

Е-mail: istoria_philosof@univ.kiev.ua

 

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000) та аспірантуру кафедри історії філософії. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію — «Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя».

В університеті працює з вересня 2003 року на посаді асистента, з травня 2009 року — на посаді доцента. Заступник завідуючого  кафедри історії філософії з наукової роботи.

Головні напрями наукових досліджень:

історико-філософські дослідження філософії Стародавнього світу,

філософії Середніх віків,

проблеми історико-філософської методології.


Читає курси:

«Історія Стародавньої філософії»,

«Філософія Сходу»,

спецкурс «Методологія історико-філософського дослідження».

Співавтор виданих к-рою іст. філософії підручника та словника, загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій — 35.

Основні наукові праці:

1. Історико-філософське визначення поглядів Абеляра на проблему універсалій // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць. Вип. 34. — К., 2003.

2. Елементи раціонального способу пізнання в античній філософії // Практична філософія. — № 3. — 2003.

3. Вступ // Історія філософії : підручник : у 2 т. — К., 2007. — Т. І. (у співавт.)

4. Філософія стародавньої Індії. Розділ 1. // Історія філософії : підручник : у 2 т. — К., 2007. — Т.І.

5. Філософія стародавнього Китаю. Розділ 2. // Історія філософії : підручник : у 2 т. — К., 2007. — Т.І.