Труш Тетяна Василівна

(11.07.1973, м. Київ).

Кандидат філософських наук.

Кафедра історії філософії

ауд.201

Тел.:239 34 47

Е-mail: istoria_philosof@univ.kiev.ua


Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2004) та аспірантуру кафедри історії філософії. В університеті працює з 2007 на посаді асистента кафедри історії філософії.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя».

Головні напрями наукових досліджень:

історія філософії,

християнська філософія,

антропологія.

Читає курси:

«Історія зарубіжної філософії»,

«Історія Стародавньої філософії»,

«Філософія Середніх віків та доби Відродження»;

спецкурс «Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя».

Загальна кількість наук. та навч.-метод. праць — 16.

Основні наукові праці:

1. Проблема особистості у філософії Відродження: витоки і ґенеза // Вісник Київс. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — К., 2003. — Вип. 56-57.

2. Можливості філософського осмислення християнської догми // Вісник Київс. нац. лінгвістичного ун-ту. Сер.: Історія. Економіка. Філософія. — К., 2005. — Вип. 10.

3. Вільне творення нових форм буття особистістю в панентеїзмі. // Філософські проблеми гуманітарних наук. — 2006. — № 8-9.

4. Західне та східне християнство: розрізнення чи схожість. // Вісник Київс. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — К., 2006. — Вип. 80.

5. Індивід і особистість у християнській філософській традиції. // Дні науки філософського факультету — 2007: Міжнар. наук. конф. (18-19 квітня 2007 року): матеріали доповідей та виступів. — К., 2007. — Ч. І.