Шашкова Людмила Олексіївна

Шашкова Людмила Олексіївна

Завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії

Доктор філософських наук, професор

Кафедра теоретичної і практичної філософії

Головний корпус, ауд. 233, тел.: (044) 239-34-57

E-mail: shashkova_l@knu.ua

ОRCID  https://orcid.org/0000-0002-2054-0405

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=98SfoBoAAAAJ&hl=uk&oi=ao


Гарант ОНП освітньо-наукового рівня Доктор філософії

З 2012 року і по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри

Головні напрямки наукових досліджень:

 • Філософія науки
 • Епістемологія
 • Наука і релігія
 • Прикладна філософія
 • Історія науки
 • Соціальна епістемологія

Викладає авторські курси:

 • Філософія науки та інновацій
 • Епістемологія
 • Наука і релігія
 • Історія науки і техніки
 • Соціальна і моральна епістемологія
 • Сучасна топографія філософії 
 • Комунікація і трансдисциплінарний дискурс
 • Science Art: наукове мистецтво

Участь у проєктах:

 • Голова підкомісії із розробки Стандартів вищої освіти України зі спеціальності 033 «Філософія» Науково-методичної комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України
 • Заступник головного редактора альманаху «Філософські проблеми гуманітарних наук», член редколегії Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Філософія»

Стажування:

Програма академічної мобільності за формою: обмін науково-педагогічним досвідом, новітніми методологічними практиками, наукове стажування Зеленогурський університет (м. Зелена Гура, Республіка Польща), жовтень, 2018, сертифікат

Вибрані наукові праці:

Має понад 150 наукових і науково-методичних публікацій. Серед них:

Popovich M. V., Shashkova L.O. Philosophy and Education: Life and Vocation // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. - Видавничо-полграфічний центр «Київський університет». – 2017. № 26.

Теоретична і практична філософія: навчальний посібник / Під ред. Л.О. Шашкової. Колектив  авторів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 464 с. 

Шашкова Л.О. Філософія пізнання // Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського. Видання друге, перероблене і доповнене. – Харків: «Фоліо», 2017. – 621 с.

Шашкова Л.О. Місія інтелектуалів – нести довіру // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис // Круглий стіл: Інтелектуали і влада: альтернативи досвіду. – Наукова думка, № 3, 2018. – С. 14-16.

Шашкова Л.О. Сучасні моделі філософської освіти: досвід наукового семінару // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. № 27. - Видавничо-полграфічний центр «Київський університет». – 2018.

Шашкова Л.О. Філософія у публічному просторі // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. Філософія у публічному просторі: Круглий стіл "Філософських проблем гуманітарних наук", № 2 (28). - Видавничо-полграфічний центр «Київський університет». –2018.

Шашкова Л.О. Міждисциплінарні і трансдисциплінарні стратегії: підхід філософії науки // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Збірник наукових праць. - Київ, ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2019. - 309 с. – С.78-84.

Shcherbyna O., Shashkova L. Silence in argumentative practices as a manifestation of tolerance //      Future Human Image. Volume 12, 2019. The Academic Journal. – Kyiv, 2019. – P. 76– 84.

Шашкова Л.О. Наука і релігія: Навчальний посібник.  К.: «ВАДЕКС», 2020. – 284 с.

Shashkova, Liudmyla // Leonid Hubersky, Liudmyla Shashkova. Рhilosophical education: the turn to the applied philosophy // Interdisciplinary studies of complex systems, 2020.  Number 17. Р. 23-33.  (Web of Science)

Shashkova, Liudmyla //  Shcherbyna, Olena; Shashkova, Liudmyla. (2020). Silence as an Argument in the Reasoning of Social Groups. Beytulhikme Int J Phil 10 (3) 2020 Research Article: 787-802. DOI: 10.18491/BEYTULHIKME.1624 (Web of Science).

Шашкова Л.О. Політичний поворот у філософії науки // Політологічний вісник, № 87, 2021. – С. 14-23.

Шашкова Л.О. Особливості гуманітарного пізнання // Філософія. Навчальний посібник. К.: «ВАДЕКС», 2021. – 484 с.

Шашкова Л.О. Трансдисциплінарні перспективи експериментальних практик наукового мистецтва // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – Том 36, № 2 (2022).