Приходько Володимир Володимирович

Приходько Володимир ВолодимировичКандидат філософських наук, доцент

 

Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57

 

E-mail: volodymyrprykhodko@knu.ua

pryvo@ukr.net


Освіта:

- закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999 р.)

- захист кандидатської дисертації – «Філософія історії Й.Г. Фіхте», спеціальність: 09.00.05 – історія філософії.

Наукові інтереси: філософія культури, філософська антропологія, філософія простору, філософія тілесності, філософська космологія, (пост)феноменологія, (пост)структуралізм, прикладна філософія.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Філософія культури», «Структуралізм і постструктуралізм», «Філософія тілесності», «Теоретична та практична філософія».

Публікації:

Наукові переклади:

Ренч Т. Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична філософія / Пер. з нім. В.Приходька. – К.: Дух і Літера, 2010. – 348 с.


Google Академія:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=0L7Q4McAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

ORCID: 0000-0003-1794-5265

Researcher ID: Q-1675-2018

Автор навчального посібника «Основи теоретичної філософії» (2015).

Один з авторів навчального посібника «Теоретична і практична філософія» (розділ «Філософія культури») (2017).

Під науковим керівництвом захищені кандидатські дисертації:

Іващенко, Іван. Синґулярність свідомості у структурі трансцендентального самообґрунтування [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 199 арк. - Бібліогр.: арк. 182-199.

Васик, Ганна. Екстатичність у західноєвропейській та японській екзистенційній філософії: порівняльний аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Васик Ганна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 19 с.

Холох, Олена. Філософсько-методологічне осмислення дарообміну в антропології [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Холох Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 20 с.

Буцикін, Єгор. Трансцендентально-антропологічне обґрунтування етичного [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Буцикін Єгор Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.

Коцюба, Максим. Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 17 с.

Аветисян, Анастасія. Евристичний потенціал візуальних студій: культурфілософський аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Аветисян Анастасія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2019. - 17 с.