Лактіонова Анна Валеріївна

Лактіонова Анна Валеріївна

Доктор філософських наук, доцент

 

Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233, тел.: 239-34-57

 

E-mail: laktionovaanna@univ.net.ua

 laktionovaanna@yahoo.com

 

Освіта:

- студентка загального курсу на філософському факультеті Лондонської школи економіки та політики (1997-1998 рр.)

- закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001 р.)

- захист кандидатської дисертації – «Нормативність конституювання лінгвістичних одиниць: філософський аналіз» (2006 р.)

Наукові інтереси: практична філософія, філософія мови, епістемологія; аналітична традиція сучасної філософії.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Практична філософія», «Теорія пізнання», «Прагматизм в сучасній філософії», «Соціальна епістемологія».

Громадська активність:

- відповідальний секретар журналу «Практична філософія» (2004-2006 рр.);

- член Австрійського Вітгенштайнівського товариства

Публікації:

Розділи у монографіях:

Сучасний поворот до практичної філософії // Філософія та політологія в структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти): монографія / Губерський Л.В., Конверський А.Є., Бугров В.А. та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 543 с. – С. 132-143

Навчальні посібники:

Практична філософія в контексті «лінгвістичного повороту» // Основи практичної філософії: підручник / А.М. Лой, А.О. Баумейстер, Т.І. Ящук та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 511 с. – Розділ 1.4. – С. 88-112

Наукові статті:

1. Нормативность речи // Киев – Санкт-Петербург: стратегии современного философствования: Первый международный симпозиум (Киев, 1-2 июля 2008 года): Материалы докладов. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2009. – С. 55-62
2. Статус нормативності у неокантіанських підходах: перспектива становлення проблематики сучасної практичної філософії // Практична філософія – № 2 (32). – К.: Парапан, 2009. – C. 197-210
3. Practical norms of linguistic entities // Language and World. Contributions of the Austrian L. Wittgenstein Society. Volume XVII.– Papers of the 32nd International Wittgenstein Symposium. August 9-15, 2009. – Kirchberg am Wechsel, 2009 – C. 221-222
4. Мовленнєва нормативність в комунікативній філософії К.-О. Апеля // Практична філософія. —№ 1 (35). — К.: Парапан, 2010. – C. 194-203
5. Практична нормативність versus комунікативна нормативність Ю. Хабермаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип.100. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – С. 19-23
6. Минимализм в современной философии // Практична філософія. — № 1 (39). — К.: Парапан, 2011. – C. 140-146
7. «Этика без принципов»: минимализм в современной этике аналитической традиции философии // «Соціальна етика: модуси відповідальності», Міжнародна наук.-практ. конф. (2010; Київ). – Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна етика: модуси відповідальності», 20-21 жовт. 2010 р.: [матеріали доповідей і виступів] / ред. кол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.:2011. – С. 41-50
8. Перцепційний досвід як діяльність // Філософська думка № 5. – К.: 2011. – С. 40-50
9. Wittgenstein’s legacy: the linguistic turn in 20th century philosophy // Epistemology: Context, Values, Disagreement. Papers of the 34th International Wittgenstein Symposium. August 7-13, 2011 Kirchberg am Wechsel. - Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2011. – Volume XIX. – P. 163-165
10. Найменування, значення, об’єкти світу у «Філософських дослідженнях» Л. Вітгенштайна // Sententiae XXV (№ 2). – 2011. – С. 133-140
11. Соціолінгвістика: генеза і розвиток проблематики досліджень // Практична філософія. – № 4 (42). – К.: Парапан, 2011. – С. 92-102
12. Эпистемологические следствия философии языка Л. Витгенштейна // Австрия как культурный центр Европы: [текст]: мат. Междунар. науч. симпозиума. Екатеринбург, 25-28 октября 2011 г. – Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 242 с. – С. 89-96
13. The role and status of institutions // Ethics – Society - Poitics. Papers of the 35th International Wittgenstein Symposium. August 5-11. Vol. XX. – Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2012. – P. 169-170
14. «Людиномірність» в ракурсі практичної філософії // Практична філософія. – № 3 (45). – К.: Парапан, 2012. – С. 170-174
15. Філософія мови в сучасному гуманітарному знанні // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – № 21. – К.: КНУТШ, 2012. – 72 с. – С. 26-30.