Дем’янов Володимир Олександрович

Дем’янов Володимир Олександрович


Кандидат філософських наук, доцент

 

Кафедра теоретичної і практичної філософії,

ауд. 233; тел.: 239-34-57

 

E-mail: vladimirdemyanov@knu.ua 

vladimir.a.demyanov@gmail.com

 

Освіта:

- закінчив Київський технікум радіоелектроніки (1968 р.)

- закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1977 р.)

- захист кандидатської дисертації – «Філософське освоєння дійсності як вид духовного виробництва» (1987 р.), спеціальність: 09.00.01

Наукові інтереси: метафізика й онтологія, філософія релігії.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Метафізика і онтологія», «Філософська пропедевтика», «Метафізика особистісного модусу буття».

Професійна активність: підготував 15 кандидатів наук.

Громадська активність: премія імені Т.Г. Шевченка за «Императивы человечности» (Императивы человечности. – К, 1988).

Публікації: автор близько 25 наукових публікацій

Демьянов В.А. Что есть истина?// Императивы человечности. – К, 1988

Демьянов В.А. Количество и качество в социальной предметности// Количество и качество. –К, 1990

Демьянов В.А. Кто за скобками? (квинт-эссе)// Феноменология – 2000. – К, 2001

Демьянов В.А. Смешное в философии// Докса. Вып.5. Одесса, 2004

Демьянов В.А. Идеи к метафизике православной догматики// Христианская мысль. – К, 2010

Демьянов В.А. Догматизм forever, ничего нового//Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2014, №23