Швед Зоя Володимирівна

Швед З.В.

 

доктор філософських наук, професор,

гарант осітньої програми "Релігієзнавство" першого бакалаврського рівня

Кафедра релігієзнавства: ауд. 309, тел. 239-33-34
 

e-mail: shwedzoya@yahoo.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5766-1980

Scopus Author Identifier: 57217538892 

У 2000 році з відзнакою закінчила Міжнародний Соломонів університет, спеціальність філософія, кваліфікація - філософ, викладач філософських дисциплін. У 2017 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професійна кваліфікація – юрист.

У 2012 році захистила дисертацію за темою «Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі», отримала диплом доктор філософських наук;

за спеціальністю 09.00.11–релігієзнавство; з 2008 по 2017 року працювала на посаді асистента, доцента кафедри, з 2017 по теперішний час працює на посаді професора кафедри.


Підвищення кваліфікації:

2019 рік пройшла онлайн-стажування з підвищення кваліфікації в університеті Ка-Форскарі у Венеції (Італія) і отримала відповідний сертифікат (150 год.).

2021 рок пройшла онлайн-стажування для освітян, організованому Північно-університетським центром у Бая-Маре (Румунія) і отримала відповідний сертифікат (180 год.),

2021 рік пройшла науково-педагогічне онлайн-стажування у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща). Отримала відповідний сертифікат (180 год.).

У 2021 році проходила стажування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

лютий та червень 2021 року – курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів з отриманням відповідних сертифікатів (60 год.),

березень 2021 року – пройшла стажування «Діджитал Скілз Про» та отримала сертифікат (30 год.)

у березні 2021 пройшла стажування з підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» і отримала сертифікат (30 год.)

липень, серпень 2022 – брала участь у проекті Uni-Biz Bridge, присвяченому розвитку soft-skills викладачів та отримала сертифікат (10 годин),

серпень 2022 – участь у програмі KNU Educators week by Genesis про що отримала сертифікат (30 годин).

 

Викладає: курси «Релігія стародавніх цивілізацій та національні релігії, «Теорія та історія релігійного мистецтва», «Релігійний фундаменталізм та екстремізм», «Релігійний фундаменталізм та сучасна політика», «Проблеми війни і миру в релігійних традиціях світу».

Сфера наукових інтересів практичне релігієзнавство, проблеми взаємозв’язку релігії та політики.

Загальна кількість публікацій понад 130 серед них статті у фахових виданнях та виданнях що індексуються у Web of Science, Scopus

 

Основні публікації

Shwed Z. V. Formation and current state of military chaplaincy in Ukraine European Journal of Science and Theology. – August 2022. – Vol.18. – No.4. – 1-18

Shwed Z. V. History and current state of Jewish communities and organizations in Ukraine // Codrul Cosminului Issue 1. – Vol. 27. – 2021. – P. 67-90.

Shwed Z. V. Methodological features of the study of the religious situation: a case of Ukraine // European Journal of Science and Theology April 2021. – Vol. 17. – No. 2. – P. 13-21.

Shwed, Z. Theoretical Approaches to the Study of the Economy of Religion // Future Human Image, Volume 11, 2019 P. 83-90.

Швед З.В Методологія дослідження проблеми війни і миру в релігійних уявленнях особистості // Антропологічні виміри філософських досліджень. – №13. – 2018. – C.87-99.

 

Громадська та організаційна робота

Є гарантом освітньо-професійної програми «бакалавр» спеціальності «Релігієзнавство».

Член науково-методичної ради філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член редакційної колегії видань «Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник» (фахове видання) філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)