Шавріна Ірина Валентинівнакандидат філософських наук, доцент,

гарант освітньої програми другого магістерського рівня "Релігієзнавство"

Кафедра релігієзнавства: ауд. 309, тел. 239-33-34


e-mail: shavrina@knu.ua, shavrina_irina@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8533-6256


Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та аспірантуру філософського університету. Захистила кандидатську дисертацію «Релігійний індиферентизм як духовне явище» (1995). З 2007 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри

Головні напрямки наукових досліджень:

  • релігієзнавство
  • історія релігії
  • сучасна релігійна філософія

Читає курси:

  • «Історія ранніх релігійних вірувань та культів»
  • «Протестантизм»
  • «Іслам як світова релігія»
  • «Фактори розвитку сучасного релігійного життя»
  • «Динаміка феномену релігійності доби постмодерну»

Співавтор виданих кафедрою підручників та програм. Загальна кількість наукових публікацій понад 110.

Вибрані наукові праці:

• Історія ранніх релігійних вірувань і культів. Навчальний посібник. Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2017. 232 с. (у співавторстві)

• Особливості трансформацій сучасної релігійності. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – June # 35, 2019. S. 45-48.

• Релігійний плюралізм: сучасні погляди в епоху глобалізації. Гілея: науковий вісник. 2021. Вип. 165 (№ 10). С. 35-39.

• Різноманіття форм прояву релігійності в постсекулярному суспільстві. Гілея: науковий вісник. 2021. Вип. 166 (№ 11). С. 7-10.

• Міфологічна свідомість: просторово-часовий континуум. Гілея : науковий вісник. 2022. Вип. 176 (№ 9). С. 46-50.

• The phenomenon of religious pluralism in modernity. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba, October # 57, 2021. S. 43-47.

• Глобалізаційні процеси і проблема буття людини у світі. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць. К.: НАУ, 2022. № 2 (36). С.17-21.