Предко Олена Іллівна

 

доктор філософських наук, професор

Кафедра релігієзнавства: ауд.309, тел. 239-33-34

е-mail: olenapredko@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-9908-7788

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57352883400&zone

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1930419

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=KJvFA9cAAAA

Освіта: закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1980). Захист кандидатської дисертації «Соціально-філософський аналіз процесу міроутворення» (1987). Захист докторської дисертації «Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми» (2006).

Головні напрями наукових досліджень

 • Психологія релігії
 • Вітчизняна релігієзнавча думка
 • Історія релігії
 • Релігійна безпека
 • Сучасна релігійна філософія

Професійна активність:

1980-1982 р.р. - асистент кафедри філософії Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування; 1982-1985 р.р. - аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 1986-1995 р.р. - асистент, старший викладач, доцент кафедри філософії і політекономії Ніжинського ордена Трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту ім.М.В.Гоголя; 1995-1999 р.р. - доцент кафедри соціології Медичного інституту Української асоціації народної медицини; 1999 р. - доцент кафедри релігієзнавства, з 2007 р. і дотепер - професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Авторка понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 17 монографій та розділів монографій, 5 навчальних підручники з релігієзнавчих дисциплін. Переможець гранту «Національного фонду досліджень України».

Під керівництвом Предко О.І. було захищено 10 кандидатських дисертацій та 1 дисертація доктора філософії.

Читає курси:

 • Релігієзнавство
 • Релігії світу
 • Психологія релігії
 • Сучасна релігійна філософія
 • Релігії стародавніх цивілізацій
 • Історія і теорії вільнодумства
 • Основи релігієзнавчої експертизи
 • Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства
 • Релігієзнавча думка в Україні
 • Особливості проведення релігієзнавчої експертизи
 • Релігія і психотерапія.

Вибрані наукові праці:

• Психологія релігії: підручник. 3-є вид., виправ. та доп. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 348 с.

• Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії. Монографія. Вінниця 2021.204 с. (у співавторстві).

• Релігійна безпека у світі та Україні під час COVID19:соціологічний аспект //Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві. Монографія. Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2021. С.9-47(у співавторстві).

• Religious security during Covid-19: foreign experience – lessons for Ukraine // Science, technology and innovation: the experience of European countries and prospects for Ukraine. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing» 2021. Р.118-135. ( у співавторстві).

• Молитва як діалог людини та Бога // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 2019. №1(13). C.42-46.

• Його Всесвятість Варфоломій I про духовні імперативи православного богослов’я // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. № 1(19). 2022. С.33-38.

• Worldview essence and cosmic connotations of religious feelings//Philosophy and Cosmology. Volume 25.2020. Р. 131-139 (у співавторстві).

• Imperatives of Spirituality:Essence and Key Meanings.Beytulhikme An International Journal of Philosophy. 2020. № 10 (1). P.69-78(у співавторстві).

• Religious faith: existential anthropological meanings // Аnthropological Measurements of Philosophical Research. 2019. №16. P. 33-42.

• Religious Epidemics on the Territory of Ukraine:Historical Parallels and Essential Characteristics //Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2021. Vol. 41. Iss. 1. P. 77-90 (у співавторстві).

• Religious Security:The Coronavirus Pandemic and the Identification of New Contexts// Obnovljeni Život. 2021. № 76(4). Р. 441–456 (у співавторстві).