Бугров Володимир АнатолійовичКандидат філософських наук, професор

Ректор 

Професор кафедри історії філософії

ауд. 323

тел.: 239-34-47

E-mail: bugrov@knu.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GRaj1bAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Випускник філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка (диплом із відзнакою, 1991 рік).

У 1986–1988 рр. проходив дійсну строкову службу в Збройних силах СРСР (в/ч 55654 Головного управління спеціального будівництва Міністерства оборони СРСР).

У 1991 році вступив до аспірантури (кафедра філософії, філософський факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка), закінчив навчання в 1995 році за спеціальністю 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. У червні 1996 року захистив кандидатську дисертацію «Мова та символ у контексті проблеми розуміння».

Із листопада 1995 року до вересня 1998 року – асистент кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Від жовтня 1998 року – доцент кафедри історії філософії філософського факультету КНУ. Вчене звання доцента присвоєне в 2000 році.

Із листопада 1998 року до січня 2009 року – заступник декана з наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Від лютого 2013 року – професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчене звання професора присвоєне в травні 2014 року. Із червня 2014 року до січня 2015 року виконував обов’язки завідувача кафедри історії філософії філософського факультету КНУ.

Із січня 2009 року до квітня 2021 року – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

24 березня 2021 року на виборах, таємним голосуванням, обраний ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наказом Міністерства освіти і науки України призначений ректором Університету з 30 квітня 2021 року по 29 квітня 2026 року.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Науковий керівник 5 кандидатів філософських наук.

Відмінник освіти України (2001 рік). Заслужений працівник освіти України (2014 рік). Нагороджений Орденом «За заслуги» 3-го ступеня (2017 рік).

Член Національної групи супроводу Болонського процесу. Співавтор Стратегічного плану розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член робочих груп із розробки понад десяти нормативних актів у сфері вищої освіти.

Одружений. Дружина – викладачка філософії, працює за фахом. Син Мирослав (1995 р. н.) – аспірант філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Головні напрямки наукових досліджень:

 • історія філософії;

 • методологія історико-філософських досліджень;

 • методологія гуманітарних наук;

 • філософія освіти;

 • аналітична філософія.

Читає курси:

2022 -2023 р.

 • «Аналітична філософія ХХ ст.”;

 • «Філософія освіти”;

 • “Філософська пропедевтика”.


Співавтор виданих кафедрою історії філософії підручників, словника, програм. 

Презентація дослідницьких напрямів у наукових і методичних виданнях:

 1. Бугров В. (2007) Риф між аналітичною і континентальною філософією: чи насправді він існує? Гуманітарні студії. Вип. 2. С. 9-15.

 2. Бугров В. (2017) 75-річчя від дня заснування Iнституту філософіїю. Filosofska Dumka. Вип. 4. С. 6-12.

 3. Бугров В. (2018) Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE. 74 с.

 4. Бугров В. (2021). Інституціалізація наукових здобутків Інституту філософії в освітніх практиках: досвід «Київської філософської школи» : Статті: Інститут філософії та філософія в Україні. Філософська думка, (4), 27–37. https://doi.org/10.15407/fd2021.04.027.

 5. Бугров, В.А. (2021). Філософія як школа інтелектуальної чесності та гуманізму: До 80-річчя академіка НАН України Л.В. Губерського. Вісник Національної академії наук України, (10), 75–82. https://doi.org/10.15407/visn2021.10.075

 6. Bugrov V. (2021) Psychological features of students’ procrastination during the covid-19 pandemi. ICERI2021 Proceedings 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation Online Conference. 8-9 November, 2021. P. 1202-1209.

 7. Bugrov V. (2021) Institutionalisation of Research Achievements of the Institute of Philosophy in Educational Practices: experience of the «Kyiv School of Philosophy»: Articles: Institute of …Filosofska Dumka. № 4.  P 27-37.

 8. Bugrov V. (2021) Strategic management of creative industries: A case study of university information institutions. Problems and Perspectives in Management. № 2. P. 453-467.