Кляшторний Микола Данилович

Кляшторний  Микола Данилович

 

Кандидат філософських наук, доцент

Доцент кафедри політичних наук

e-mail:  md.kliashtornyi@gmail.com

polit-nauk@ukr.net

телефон  кафедри: 044-239-34-14

Основні напрямки наукових досліджень: історія зарубіжних політичних вчень, політична культура, політичні еліти та лідерство, політична іміджелогія.

 Викладає авторські курси:

  • "Історія зарубіжних політичних вчень" ОПП «Політологія» ОР «Бакалавр»
  • "Основи елітології" ОПП «Політологія» ОР «Бакалавр»
  • "Політична іміджелогія" ОПП «Політологія» ОР «Бакалавр».

   Є автором більше 70 наукових та науково-методичних праць, в тому числі, співавтором  трьох підручників та одного навчального посібника. Під його науковим керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій.