IV КУРС (Бакалавр)


Обов'язкові навчальні дисципліни

Політологія

Філософія культури

Філософія і культура постмодерну

Підготовка та захист бакалаврської роботи

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Іноземна мова

Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і практика медіа культури

Історія української культури і регіоналістика

Екологія культури і екоетика

 

Блок дисциплін "Прикладна культурологія"

Урбаністика та креативна економіка

Основи експертної діяльності в галузі культури

Авторські права

Основи PR та рекламної діяльності

 

Блок дисциплін "Теоретична культурологія"

Культурні дослідження символів

Авторські права та інтелектуальна власність

Філософія гендеру

Міжкультурний діалог в сучасній Європі

 

Блок дисциплін "Українська культура"

Сучасні культуротворчі процеси в Україні

Історико-філософські методи в культурологічних дослідженнях

Культурфілософська думка України ХХ ст.

Українознавча проблематика в культурологічних дослідженнях

 

Вибіркові дисципліни

Риторика, семіотика і лінгвістика

Соціальне управління

Культурна спадщина

Туристичне країнознавство

Компаративні культурні дослідження

Семіотика і лігвістика

Історія і теорія дизайну

Соціальна етика

Теорія й історія релігійного мистецтва