IIІ КУРС (Бакалавр)

 

Обов'язкові навчальні дисципліни

Науковий образ світу

Історія культурологічних вчень

Соціологія культури і мистецтва

Теоретична культурологія

Культура повсякденності

Виробнича практика

Корпоративна культура

Філософська антропологія

Людина в полікультурному суспільстві

Курсова робота з теоретичної культурології

Теорія масової культури

 

Блок дисциплін "Прикладна культурологія"

Прикладна культурологія та візуальна антропологія

Менеджмент культурних проектів

Психологічні технології роботи з персоналом в організаціях культури

Сучасні виставково-експозиційні практики

 

Блок дисциплін "Теоретична культурологія"

Народне мистецтво світу

Інтерсуб’єктивність культури

Соціальні практики сучасної культури

Арт-менеджмент

 

Блок дисциплін "Українська культура"

Трансформації міфів в культурі

Культура слов’ян

Проблеми національної ідентичності в українській літературі

Старослов’янська мова

 

Вибіркові дисципліни

Загальна та соціальна психологія

Сучасні мультимедійні технології

Культурна географія

Культурна аналітика

Рекламний менеджмент

Практикум з менеджменту культурних проектів

Фахова іноземна мова