Олещук Петро Миколайович

 

доктор політичних наук, доцент

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1042-4539

e-mail: Oleshchuk3@gmail.com

Досліджує проблеми: політичні технології, інформаційні технології у політиці, зв’язки з громадськістю, політична символіка, практична політологія та ін.

Приймає участь у вітчизняних проектах: наукова тема філософського факультету №19БФ041-01 “Філософія та соціально-політичні дослідження в радянській Україні другої половини ХХ століття” (2019-2021 рр.).

Володіє інформаційно-комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому

Петро Миколайович викладає авторські курси: «Звязки з громадськістю у політичній сфері», «Інтернет-технології у політиці», та «Політичні технології» здобувачам магістерського рівня за ОНП «Політологія», «Політична семіотика» здобувачам наукового ступеня «доктор філософії».

Є автором     близько 60 наукових та навчально-методичних праць (1 монографії, 2 навчальних посібників).