Малкіна Ганна Миколаївна

Доктор політичних наук, професор

Професор кафедри політичних наук


e-mail: anna-malkina@ukr.net

телефон кафедри: 044 239-34-14

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2307-4702

Гарант ОПП «Політологія» ОР магістр

Ганна Миколаївна досліджує проблеми партійних та виборчих систем, політичної відповідальності, актуальні проблеми сучасної зарубіжної політології.

Викладає авторські курси:

«Вступ до політології» ОПП «Політологія» ОР бакалавр

«Політична відповідальність» ОПП «Політологія» ОР бакалавр

«Сучасна зарубіжна політологія» ОПП «Політологія» ОР магістр

«Політологія» ОПП «Культурологія» ОР бакалавр

«Сучасна політична наука в США» ОНП «Політологія» для третього наукового освітнього рівня

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Рішенням Конгресу ГО «Академія політичних наук України» від 31 березня 2018 року (протокол № 7) обрана академіком Академії політичних наук України (диплом А № 044). З 14 січня 2021 року на засіданні Конгресу засновників АПН України обрана віце-президентом.

Є автором більш, ніж 70 наукових та навчально-методичних праць.

Стажування:

-  Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща, «Освіта в галузі суспільних наук як складова частина системи освіти України та країн ЄС», березень-травень 2019 р., сертифікат.

-  Університеті економіки в Кракові, Республіка Польща, «New and innovative teaching methods”, березень 2021 р, сертифікат.

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ dsr.univ.kiev.ua