Гриценко Валентина Степанівна


(27.07.1951, м. Київ).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

Curriculum Vitae

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1973 р., аспірантуру на кафедрі етики і естетики — 1984.

Працює в університеті з 1974 р.: викладач, ст.викладач підготовчого факультету для іноземних громадян, ст. викладач УІМВ, ст.викладач, доцент кафедри етики, естетики та культурології. У 1988-1991 рр. по лінії Державного комітету з народної освіти СРСР викладала у Народному університеті Китаю у КНР.

Головні напрями наукових досліджень: методологічні проблеми естетики і культурології, філософія культури. Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів за спеціальностями «Естетика» та «Етика». Викладає курси «Естетика», «Українська і зарубіжна культура», спецкурси — «Естетосфера культури», «Схід у полікультурній картині світу».

Автор 1 монографії (у співавт.), 1 одноосібного навчального посібника та 5 — у спів¬авт., має більше 50 наукових та науково-методичних праць.

Основні наукові праці:

1. Людина і культура : навч. посіб. — К., 2000. — 368 с.

2. Естетичне в концептосфері особистості // Культура і сучасність. — 2004. — № 1.

3. Людина і Всесвіт у культурологічній аргументації // Практична філософія. — 2004, № 1.

4. Естетика: антроповідповідність як запорука актуальності // Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. праць. — К., 2006. — № 8 (21).

5. Естетосфера культури. Схід у полікультурній картині світу // Філософія: освітньо-професійний комплекс: Навч.-метод. посіб. — К., 2007.


Вибрані наукові статті:

1.Музей как эстетическая рекреация (к постановкепроблемы) // Митець і музей: шляхи взаємодії.Матеріали міжнар. наук. конф. 25-27 кв.2013, Одеса. –Одеса, 2013.– C.50-51.

2.Вітологічна константа теорії естетичного (допостановки проблеми) Міжнародна наук. конф. «Днінауки філософського факультету – 2013» 16-17 кв.2013р.:[Мат-ли допов. Та виступів]-К.:ВПЦ «Київськийуніверситет»,2013Ч.5. – С.12-14.

3. Образна структура мистецтва // Етика.Естетика: Навч.посіб./ за наук. ред.Панченко В.І.- К.:Центр учбової літ-ри, 2014.

4. Провокация versus новация: о нелинейности вискусстве // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф.«Мистецтву дозволено все?» 21-23 жовт.2015 року. –Одеса, 2015.- С.22.

5. О нелинейности искусства // Зб. ст. учасників Міжн.конф.″Мистецтву дозволено все?″ 21-22 жовт.2015 року.– Одеса, 2015. – С.21-27.

6. Реактуалізація проблеми художньої рецепціїсучасними арт-практиками // Міжн.наук.конф.″Дні науки філософського факультету -2016″, 20-21кв.2016 р.:.[Мат-ли доповідей та виступів].- Ч.5.- К.:ВПЦ«Київськ.унів-тет», 2016.- С.99-101.

7. Туга за методом: спогади про майбутнє //Міжн.наук.конф.″Дні науки філософського факультету –2017, 25-26 кв.2017 р.: [Мат-ли доповідей та виступів]. -Ч.4.- К.:ВПЦ «Київськ.унів-тет», 2017.– С.76-78.

8. Мистецтво як польовий простір культурології //Міжн.наук.конф. ″Дні науки філософського факультету –2018, 25-26 кв. 2018 р.: [Мат-ли доповідей та виступів]– Ч.3.– К.: ВПЦ «Київськ. Унів-тет», 2018. – С.145-147.

9. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціяхкультуролога // Українські культурологічні студії.Науковий збірник. – Вип..2(3).- С.58-61.- КНУТШ, 2018.– С.58-61.

10. Далекосхідний культурний регіон. Типологія таісторія культурних регіонів світу: міжкультурнідослідження. Навч.-метод.посіб.для самост. роботи тапракт. занять (електронний ресурс). – КНУТШ, 2018.

11. Місто і парк: візуалізація смислів // Українськікультурологічні студії. Науковий збірник. – Вип. 2(5). –C.70-74.-КНУТШ, ВПЦ «Київський університет», 2019.

12. Коди візуальності: знак-образ-символ // Символічнівиміри візуальної культури. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Луцьк, МСУМК, 11-12 жовт.2019. – Київ-Луцьк, 2019.-C.25-27.

13. Divided ethnos as a problem of culturology // The Daysof Science of the Faculty of Pfilosophy- 2020.International Scientific Conference (April 22-23, 2020.Abstracts. - S.8. - P.111-112.

14. «Корейська хвиля» у діалектиці культурного розвитку// Українські культурологічні студії. Науковий збірник. –Вип.1(6).- C.13-17. - КНУТШ, ВПЦ «Київськийуніверситет», 2020.


1.Музей как эстетическая рекреация (к постановке
проблемы) // Митець і музей: шляхи взаємодії.
Матеріали міжнар. наук. конф. 25-27 кв.2013, Одеса. –
Одеса, 2013.– C.50-51.
2.Вітологічна константа теорії естетичного (до
постановки проблеми) Міжнародна наук. конф. «Дні
науки філософського факультету – 2013» 16-17 кв.2013
р.:[Мат-ли допов. Та виступів]-К.:ВПЦ «Київський
університет»,2013Ч.5. – С.12-14.
3. Образна структура мистецтва // Етика.Естетика: Навч.
посіб./ за наук. ред.Панченко В.І.- К.:Центр учбової літ-
ри, 2014.
4. Провокация versus новация: о нелинейности в
искусстве // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф.
«Мистецтву дозволено все?» 21-23 жовт.2015 року. –
Одеса, 2015.- С.22.
5. О нелинейности искусства // Зб. ст. учасників Міжн.
конф.″Мистецтву дозволено все?″ 21-22 жовт.2015 року.
– Одеса, 2015. – С.21-27.
6. Реактуалізація проблеми художньої рецепції
сучасними арт-практиками // Міжн.наук.конф.
″Дні науки філософського факультету -2016″, 20-21
кв.2016 р.:.[Мат-ли доповідей та виступів].- Ч.5.- К.:ВПЦ
«Київськ.унів-тет», 2016.- С.99-101.
7. Туга за методом: спогади про майбутнє //
Міжн.наук.конф.″Дні науки філософського факультету –
2017, 25-26 кв.2017 р.: [Мат-ли доповідей та виступів]. -
Ч.4.- К.:ВПЦ «Київськ.унів-тет», 2017.– С.76-78.
8. Мистецтво як польовий простір культурології //
Міжн.наук.конф. ″Дні науки філософського факультету –
2018, 25-26 кв. 2018 р.: [Мат-ли доповідей та виступів]
– Ч.3.– К.: ВПЦ «Київськ. Унів-тет», 2018. – С.145-147.
9. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціях
культуролога // Українські культурологічні студії.
Науковий збірник. – Вип..2(3).- С.58-61.- КНУТШ, 2018.
– С.58-61.
10. Далекосхідний культурний регіон. Типологія та
історія культурних регіонів світу: міжкультурні
дослідження. Навч.-метод.посіб.для самост. роботи та
практ. занять (електронний ресурс). – КНУТШ, 2018.
11. Місто і парк: візуалізація смислів // Українські
культурологічні студії. Науковий збірник. – Вип. 2(5). –
C.70-74.-КНУТШ, ВПЦ «Київський університет», 2019.
12. Коди візуальності: знак-образ-символ // Символічні
виміри візуальної культури. Матеріали міжн. наук.-
практ. конф. – Луцьк, МСУМК, 11-12 жовт.2019. – Київ-
Луцьк, 2019.-C.25-27.
13. Divided ethnos as a problem of culturology // The Days
of Science of the Faculty of Pfilosophy- 2020.
International Scientific Conference (April 22-23, 2020.
Abstracts. - S.8. - P.111-112.
14. «Корейська хвиля» у діалектиці культурного розвитку
// Українські культурологічні студії. Науковий збірник. –
Вип.1(6).- C.13-17. - КНУТШ, ВПЦ «Київський
університет», 2020

Член підкомісії з культурології Міносвіти і науки України.

Нагороди:

нагороджена двома Почесними грамотами Київського університету, грамотою Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації, грамотою Міністерства освіти КНР.