IV КУРС (Бакалавр 2021)Філософія і культура постмодерну


Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і практика медіа культури (укр)

Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і практика медіа культури (англ)

Іноземна мова

Політологія

Філософія культури

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Popular Culture Studies: масова культура та культура повсякденності


Спеціалізований блок Теоретична культурологія

Авторські права та інтелектуальна власність

Філософія гендеру

Культурні практики європейського простору

Культура і особистість

Спеціалізований блок Прикладна культурологія

Урбаністика та креативна економіка

Основи експертної діяльності в галузі культури

Основи PR та рекламної діяльності

Основи культурної аналітики


Спеціалізований блок Українська культура

Сучасні культуротворчі процеси в Україні 

Історико-філософські методи в культурологічних дослідженнях

Культурфілософська думка України ХХ ст.

Українознавча проблематика в культурологічних дослідженнях 

 

Вибіркові дисципліни

Культурна спадщина
Туристичне країнознавство
Компаративні культурні дослідження

Компаративні культурні дослідження

Технології комунікативного впливу

Соціальне управління

Маркетинг у сфері культури

Сучасні мультимедійні технології

Соціально-політичні концепції християнства

Туристичне країнознавство

Культурна географія

Комунікативна парадигма дослідження культури

Інтерсуб'єктивність культури

Філософські культури Сходу: лінгвістичні та історичні особливості формування

Семіотика і лінгвістика

Теоретична логіка: синтаксис і семантика

Логічний аналіз природної мови

Давньогрецька мова

Основи гуманізму й цивілізації

Інтелектуальне фентезі: філософія мисленнєвого експерименту

Автобіографія в контексті історії філософії

Роль особистості в сучасному релігійному житті

Парадокси гуманітарного знання

Гендерні політики