Кравчук Андрій Андрійович

Кравчук Андрій Андрійович,

доцент кафедри філософії та методології науки

кандидат філософських наук, доцент

 

E-mail: aak53@ukr.net

Телефон кафедри: +38(044)5213295


Сurriculum Vitae

Коло наукових інтересів:

філософія та методологія науки, науки про Землю.

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

Філософія для бакалаврів четвертого року навчання на географічному факультеті та в ННІ «Інститут геології»,  лекції  та семінари.

Філософія для бакалаврів третього року навчання в ННЦ «Інститут біології та медицини», лекції та семінари

 

Громадська активність:

Член вченої ради філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Голова ради ветеранів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Член президії ради ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Вибрані публікації:

Социально-культурная функция геологических теорий в решении экологической проблемы. (ФВСЕ, 1989);

Историзм в формировании картины геологической реальности // Принцип развития историзма в геологии и палеобиологии. (Сб.н.тр. - Новосибирск, 1990. - С.50-59); 

Актуальні світоглядні і гуманітарні аспекти викладання фундаментальних геологічних наук. (“Геологія”. Вип.№4, 1996);

Стан та перспективи розвитку наукової теорії (Матеріали "Днів науки" філософського ф-ту, 1998);

Наукове співтовариство як засіб самоорганізації наук. ("Наука та наукознавство" УАННП "Фенікс". - №2(20). – 1998);

Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання (Вісник КНУ. Серія: Філософія. Політологія. - Вип. 52, 2003);

Філософія: хрестоматія : у 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей.(К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 848 с.);

To the Problem of Theoretization of Modern Geology. (2019);

Методологія та організація наукових досліджень. Посібник для магістратури.

Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018  607 с.  (співавтор)

http://www.philsci.univ.kiev.ua

Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018 . 255 с. (співавтор)  

http://www.philsci.univ.kiev.ua.