Філософські читання пам’яті Івана БойченкаКиївський національний університет

імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України

Інститут вищої освіти НАПН України 

ПРОВОДЯТЬ

21 жовтня 2016 року 

філософські читання пам’яті Івана Бойченка

“ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ.

ОСВІТА”


Тематика конференції включає такі основні напрямки:

1.   Філософія освіти і філософська освіта.
2.   Історія як процес навчання.
3.   Освітні стратегії: пайдейя, гуманізм, трансгуманізм.
4.   Освіта та виховання: знання, цінності, функції.
5.   Філософія і академічна освіта.
6.   Освітня комунікація: шляхи до полілогу.


Для включення в програму читань необхідно до 30 вересня 2016 р. надіслати заявку (вказавши в ній повністю Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, адреси – службову і домашню, телефони, e-mail, тези доповіді).

За результатами конференції статті на основі кращих доповідей планується видати у журналі «Філософія освіти», фаховому з філософських наук (вимоги до статей розміщені на сайті журналу), що друкується коштом організаторів.

Оголошується конкурс наукових статей на тематику філософської спадщини Івана Бойченка (умови конкурсу додаються).

Адреса для всіх надходжень:                 Контактні телефони:

кафедра філософії                                      кафедра філософії

Київський національний

університет імені Тараса Шевченка                  044-239-34-57;

вул. Володимирська, 60                

м. Київ                                                        Бойченко Михайло Іванович –

01033,                                                         050-358-39-44

або електронна пошта:

mykhai@ukr.net                        Оргкомітет