Купчик Яна Івінівна

 

(30.04.1987, с. Ганжалівка Лисянського р-ну, Черкаської обл.).

Кандидат історичних наук

провідний фахівець кафедри історії філософії

ауд. 323

Тел.:239-34-47

Е-mail: istoria_philosof@ukr.net

 

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009) та аспірантуру кафедри давньої та нової історії України (2012). З 2013 р. — кандидат історичних наук, тема кандидатської дисертації — «Діяльність Київської міської думи (1917-1919 рр.)».

В Київському університеті працює з 2013 р.: на посаді старшого лаборанта в/о кафедри історії філософії та асистента кафедри історії філософії за сумісництвом.

 

Головні напрямки наукових досліджень:

 

  • історія філософії;
  • історія КНУ імені Тараса Шевченка;
  • історія Києва;
  • українознавство;
  • українська філософія, історія та культура.

 

Читає курси: 

 

  • «История философии»;
  • «Історія філософії»;
  • «Київська філософська традиція».

 

Загальна кількість наукових публікацій близько 20.

Основні наукові праці:

1. Діяльність Київської міської думи в 1917 – 1919 рр.: огляд історіографії та джерел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Вип. 102. – С. 21-24.

2. Вплив революційних подій 1917 – 1919 рр. на функціонування Київської міської думи // Сумський історико-архівний журнал. – Суми, 2011. – №  ІV-ХV. – С. 178-188.

3. Діяльність Київської міської думи у сфері соціальної опіки (1917 – 1919 рр.) // Соціальна історія: науковий збірник / За ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: ПП “КП УкрСІЧ”, 2013. – Вип. ІХ. – С. 9-13.

4. Міжнародні зв’язки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1943-1964 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2014. – № 4(122). – С. 25-26.

5. Предмет «Історія України» на непрофільних факультетах вузів та «освітня євроінтеграція» // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево. Т.1., Ред. кол.: Щербан Т.Д., (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Карпатська вежа, 2015. – С. 157-161.

6. Международное сотрудничество КГУ им. Т.Г. Шевченко в сфере книгообмена (середина 1950-х – середина 1960-х гг.) // Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 17 июня 2015 г.): материалы: В 4 ч. – Ч. 3. / Редкол.: О.М. Демиденко (гл. ред.) /[и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 126-128.

7. Зв’язки КДУ ім. Т. Г. Шевченка з науковими установами й вузами США (середина 1950-х – середина 1970-х років) // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: зб. матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13.04.2016) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : 2016. – С. 323-326.

8. Науково-освітній проект у «Новій Атлантиді» Ф. Бекона // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2016»: Матеріали доповідей та виступів. – К.:  ВПЦ «Київський університет», 2016. – Ч. 1. – С. 85-87.