Цвих Володимир Федорович

Цвих

  ауд. 308а 

  тел.: 239-33-83 
  e-mail: polit_dep@ukr.net

У 1972 закінчив філософський факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. З 1972 року – інженер, асистент, доцент, професор філософського факультету, з 2006 р. – завiдувач кафедри полiтологiї фiлософського факультету; з 1987 р. – голова профкому Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка. У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Профспілки у громадянському суспільстві: особливості парадигми відносин». 


Наукові інтереси: історія, теорія та практика громадянського суспільства, методологічні засади політології, влада, владні відносини; влада і громадянське суспільство. 

Викладає нормативні курси: 

«Політологія» 
«Основи кратології» 
«Громадянське суспільство» 
спецкурс «Взаємодія держави і громадянського суспільства» 

Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Підготував 4 доктори та 15 кандидатів наук. 

Голова Вченої ради університету, голова конференції трудового колективу університету, член Ради Федерації профспілок України, член президії Центрального комітету профспілки освіти і науки України, голова експертної ради з гуманітарних та соціальних наук Міністерства освіти і науки України (2011-2014 рр.), член Конституційної Асамблеї (Комісія з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування) (2011-2014 рр.). 

Опубліковано понад 120 праць, зокрема: «Основи політології» – К., 1995; «Людина і світ» – 2000, 2003, 2007; «Політологія: історія та методологія» – 2000, «Політологія: навчально-методичний комплекс» – 2003, 2005, «Політологія» – 2007; навчальний посібник «Громадянське суспільство» – 2009, підручник «Політологія» - 2010, за загальною редакцією В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименка; навчально-методичний комплекс «Політологія» – 2010, Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч.посібн./за ред. В.Ф.Цвиха. – К. Знання, 2012. 
Монографії: «Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика» – 2002; «Групи інтересів/тиску: визначення, класифікація, межі функціонування та розрізнення» – 2002, Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) – 2011 (у співавторстві). 

Нагороди: медаль до 1500-річчя Києва, знак «Відмінник освіти України» (2003); «Знак пошани» та Подяка київського міського голови; вищі профспілкові нагороди; нагороджений Міністерством освіти і науки України знаком «Петро Могила» (2005); Знак академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2007); почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2004); орден «За заслуги» ІІІ ст. (2008); орден «За заслуги» ІІ ст. (2010).