Баумейстер Андрій Олегович

Баумейстер Андрій ОлеговичДоктор філософських наук, доцент


Кафедра теоретичної і практичної философії, ауд. 233, тел.: 239-34-57


E-mail: andrii.baumeister@gmail.com


Освіта:

- закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1997 р.)
- захист кандидатської дисертації – «Першопринцип і буття у метафізиці (на матеріалі метафізики томізму)» (2001 р.)
- захист докторської дисертації – «Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності» (2015 р.) 

Наукові інтереси: онтологія, філософська теологія, філософія права, філософська текстологія.

Забезпечення навчальних дисциплін: «Практична філософія», «Філософські категорії», «Прагматизм в сучасній філософії», «Філософія права», «Філософська текстологія».

Професійна активність: стажувався в Інституті філософії та університеті Людвиґа Максиміліана у Мюнхені (Німеччина) під керівництвом професора Ганса Маєра (1998 р.).

Громадська активність:

- науковий редактор рубрики «Онтологія» в українській версії «Європейського словника філософії» (під керівництвом Барбари Кассен і Костянтина Сігова);

- автор вступної статті та коментарів в українському виданні творів Ансельма Кентерберійського «Монологіон» і «Прослогіон»;

- співавтор перекладу «Медитацій» Декарта («Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун. Укладач – доктор філософських наук Олег Хома. – К.: Дух і літера, 2014. – 368 с.);

- у 2011 році монографія «Філософія права» була відзначена премією імені М.Л. Злотіної «За кращу філософську монографію останнього десятиріччя» (премія Інституту Філософії ім. Г.С. Сковороди й Українського філософського фонду);

- в рамках Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» (2013) монографії «Біля джерел мислення і буття» і «Тома Аквінський: вступ до мислення» були визнанні кращими книгами 2012 року в номінації «Софія» українська гуманітаристика.

Публікації:

Монографії:

Баумейстер А. Біля джерел мислення і буття. – К.: Дух і літера, 2012. – 480 с.

Баумейстер А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. – К.: Дух і літера, 2012. – 408 с.

Баумейстер А. Буття і благо. – Вінниця: Т.П. Барановська, 2014. – 418 с.

Розділи у монографіях:

Філософська освіта в Україні: історія і сучасність: Колективна монографія; [за ред. М. Л. Ткачук]. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 419 с.

Навчальні посібники:

Баумейстер А. Філософія права. – Вінниця: О.Власюк, 2007. – 224 с.

Баумейстер А. Філософія права [розширений варіант]. – К.: ВПЦ «Київській університет», 2010. – 311 с.

Розділи в підручниках:

Основи практичної філософії. Підручник [за ред. А.М.Лоя]. - К.: ВПЦ «Київській університет», 2011. – 511 с.