Фенно Ірина Миколаївнакандидатка філософських наук, доцентка кафедри релігієзнавства. 


https://orcid.org/0000-0001-8268-7675

https://scholar.google.com/citations?user=W8x7bzUAAAAJ&hl=en&authuser=1

https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Fenno

 

Закінчила з відзнакою філософський факультет  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Релігієзнавство» (2007) та аспірантуру філософського факультету (2011). У лютому 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство на тему «Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз)».

З 2009  по 2016 р. працювала асистенткою кафедри релігієзнавства, а з 2016 р. і по теперішній час працює доценткою кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З серпня 2015 по січень 2016 р. проходила наукове стажування в Університеті Йогана Гутенберга (м. Майнц, Німеччина).

З липня 2022 р. і по теперішній час проходить наукове стажування в Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана (м. Мюнхен, Німеччина)

Напрямки наукових досліджень: історія Католицької церкви, релігія і екологія, свобода совісті, релігія і політика

Основні курси:

  • Католицизм: історія і сучасність
  • Релігія і глобалізація
  • Географія релігії
  • Соціально-політичні концепції християнства
  • Релігійні чинники політичних процесів
  • Свобода совісті: релігієзнавчі і правові аспекти

Публікації:

1. Модерністська криза в Католицькій церкві. Навчальний посібник. Електронне видання Київ, 2021. – 161 с. http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/131

2. Особливості соціально-економічного вчення Католицької Церкви // Софія. – 2018. – Вип. 12. – С. 25-29.

3. Історіософська концепція А. фон Гарнака та полеміка з нею А. Луазі  // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Вип. 2(6). – С. 57-60
4. Die Umsetzung der Prinzipien der Gewissensfreiheit in der gegenwärtigen Ukraine // Religiöse Pluralität als Faktor des Politischen in der Ukraine // Hrsg. von Katrin Boeckh und Oleh Turij.  München - Berlin - Leipzig – Washington/D.C. 2015, S.49-63
5. Модернізм в католицизмі: витоки і сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Вип. 119. – С. 79-82.
6. Біблійні основи екологічного мислення // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць /  Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2014. –  Вип. 80 (№ 1). – С. 308–312.