Харьковщенко Євген Анатолійович

завідувач кафедри релігієзнавства, доктор філософських наук, професор

Кафедра релігієзнавства: ауд. 309, тел. 239-33-34

e-mail: sacerdos@ukr.net, kharkovshchenko@knu.ua

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57352770700

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/10001296

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_htkEtEAAAAJ

ORCID: 0000-0002-8241-1625

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1983). Захист кандидатської дисертації «Релігійний ірраціоналізм П.Флоренського» (1989). Захист докторської дисертації «Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен» (2004).

1983 – 1999 рр. – викладач філософії та релігієзнавства в Донецькому і Білоцерківському аграрному університетах, навчання в аспірантурі і докторантурі. 1999 – 2005 – державний службовець. 2005 – 2008 рр. – завідувач кафедри філософії Білоцерківського аграрного університету. 2008 – 2012 рр. – державний службовець. З 2004 р. – професор кафедри релігієзнавства за сумісництвом. З 2013 р. завідувач кафедри релігієзнавства філософського факультету.

Нагороди: Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, лауреат премії Дмитра Чижевського НАН України.

Головні напрями досліджень:

- православ’я;

- київське християнство;

- софійність та її рецепції у вітчизняній релігійно-філософській думці;

Читає курси:

- вступ до спеціальності;

- ранньохристиянська традиція та історія православ’я;

- історія та сучасний стан релігій в Україні;

- сучасний стан православних церков в світі;

- софійність київського християнства;

- православ’я в сучасній Україні;

- виникнення і розвиток вільнодумства в Україні

Автор та співавтор виданих кафедрою підручників і програм. Загальна кількість наукових публікацій 200.

Вибрані наукові праці:

• Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії. Монографія. Вінниця 2021.204 с. (у співавторстві).

• Харьковщенко Є. А. Софійність київського християнства. Монографія. Наукове видання. - К.: Наукова думка, 2010. – 224 с.

• Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство:підручник/Є.А.Харьковщенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; ред. Н. В. Казанцева. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019. – 479 с. (20 друк. арк.)

• Харьковщенко Є.А., Предко О.І., Нестерова М.І., Носенок Б.Е. Релігійна безпека в контексті соціологічних досліджень в Україні. Колективна монографія. Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії. – Вінниця: Вид-во ФОП Кушнір О.Ю., 2021. –112-135 с.

• Kharkovschenko Ye., Geopolitical Vector of Ukrainian Orthodoxy in the Context of National Security. Understanding Religious Violence: Radicalism and Terrorism in Religion Explored via Six Case Studies. – 2018. - pp. 101-128.

• Kharkovshchenko Y., Predko O., Turenko, V. Religious security during Covid-19: foreign experience – lessons for Ukraine Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries. – 3rd ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing». – 2021. – рр. 391-409.